آقای دکتر مهدی یاراحمدی

Dr. Mehdi Yarahmadi

دکتر

Researcher ID: (104272)

88
56
6
4
11
11
1
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli Ali, Eshraghi Ehsan," Looking at the Eastern strategy of the second Shah Ismail Safavid against akbar , shah of Mogul empire (1577 - 1578 AD)"
 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli Ali, Eshraghi Ehsan, " factors and cicumstances of raport between Iran and India in periood of Safavid"
 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli ali, " The chain of Friends : Safavid and Mogul Empire"
 •  Yarahmadi mehdi, Bigdeli ali , " Sami crisis : strategy assessment of Khorasan Shamlou Invasion to Kandahar in the Year , 1535 AD. "
 •  Yarahmad mehdi, Bigdeli ali, Eshraghi Ehsan, " Investigating the motivation of the Embassy Zyaie al Kashi in the court of shah abbas I Safavid"

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد (انتشارات نسل روشن) - 1398 - فارسی
 • کتاب ابعاد راهبردی نبرد در اسلام (انتشارات نسل روشن) - 1398 - فارسی
 • کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و شبه جزیره عربستان از ابتدا تا ورود اسلام به ایران (انتشارات نسل روشن) - 1397 - فارسی
 • کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و هندوستان از ابتدای دوره بابر تا انتهای دوره اکبر (انتشارات نسل روشن) - 1396 - فارسی
 • کتاب تاریخ لژیونهای ارتش روم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر) - 1395 - فارسی
 • کتاب امام رضا در خراسان (دانشگاه فروسی مشهد (مجموعه مقالات : به اهتمام پیمان ابوالبشری)) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

 • استادیار پیام نور(1390-1401)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • هیئت تحریریه مجله جنگ افزار (1389-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس پروسس در کشت و صنعت حکیم (1383-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی کارخانه تولید شکر زرد کشت و صنعت حکیم فارابی (1385-1387)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی کارخانه تولید شکر سفید کشت و صنعت حکیم فارابی (1389-1390)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی انفرادی سیستم مه پاش کشت و صنعت حکیم فارابی (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی انفرادی واحد شکر دارویی در کشت و صنعت حکیم فارابی (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی انفرادی واحد شکرستان در کشت و صنعت حکیم فارابی (1398-1399)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی واحد پساب صنعتی در کشت و صنعت حکیم فارابی (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه گروه تاریخ (دوره کارشناسی) (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه گروه تاریخ تشیع (کارشناسی ارشد) (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت پژوهشی دانشگاه (1394-1394)

جوایز و افتخارات

 • لوح تقدیر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و مهندسی برای معرفی نظریه پروانه ها: کنترل در سیستم های غیرقابل کنترل. (1401)
 • لوح تقدیر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری برای ارایه نظریه شبه تاریخ (1401)
 • لوح تقدیر یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران برای ارایه نظریه ژولیدگی تاریخ (1401)
 • لوح تقدیر یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران برای ارایه مقاله نگاهی به فعالیت های اجتماعی زنان در عصر نبوت (ص) (1401)
 • لوح تقدیر و تندیس از چهارمین همایش ملی ناذران و واقفان آستان قدس رضوی. (1398)
 • تقدیرنامه ماهنامه جنگ افزار برای ارایه مجموعه مقالات لژیونیکا (1397)
 • تقدیرنامه هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان خوزستان برای ارایه مقاله بازشناسی القاب و عناوین سکه های روم باستان (1393)
 • لوح یادبود سی و چهارمین همایش ملی سالانه صنعت قند ایران برای ارایه مقاله الگوریتم فازی تشکیل بلور با استناد پدیدارشناسی آشوب و منطق فازی (1391)
 • تقدیرنامه هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان خوزستان برای ارایه مقاله بررسی ساختار میتولوژی مصر باستان (1391)
 • تقدیر نامه هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان خوزستان برای ارایه مقاله بررسی تحلیلی ساختار لژیون های روم در قرن دوم میلادی (1391)
 • تقدیرنامه پنجمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران برای ارایه مقاله فلوچارت تشکیل بلور (1390)