خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,454
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 101
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 8
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 11 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

The Impacts of Reflective Teaching and Emotion Regulation on Work Engagement: Into Prospect of Effective Teaching in Higher Education نوشته Ehsan Namaziandostاثربخشی آموزش مهارت زندگی با رویکرد سایکودرام بر خودپنداره جنسی در زنان مبتلا به واژینیسموس نوشته بهار صادقیاناثربخشی درمان شناختی رفتاری بر جرات ورزی ؛ کم رویی و عملکرد جنسی در زنان مبتلا به واژینیسموس نوشته بهار صادقیانشناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماندها در یک سایت صنعتی بر اساس RCRA ( مطالعه موردی شهرک صنعتی خرمشهر) نوشته نعمت الله جعر زاده حقیقی فرداصول و قواعد نقد و تفکر انتقادی در سازمان نوشته آرزو بهمن پور خانی آبادیاثر بخشی اجرای قوانین مشوق مالیاتی بر میزان افزایش درآمد مالیاتی دولت نوشته آرزو بهمن پور خانی آبادیModeling the dispersion of carbon monoxide and nitrogen dioxide output from the furnaces of olefin petrochemical unit in Mahshahr نوشته Faezeh Jahedi و Neemat JaafarzadehEffect of One Session of Resistance Exercises on Expression of BDNF Gene and TrkB Receptor in Alzheimer Model Male Wistar Rats نوشته یعقوب فربودتاثیر برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر منزل بر شاخص های روانی، اجتماعی و جسمی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب: یک مرور یکپارچه نوشته روح انگیز شیروانیInvestigating Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) on Pregnancy Outcomes of Pregnant Women with Chronic and Gestational Hypertension نوشته Mahin Najafian و Mahtab Shariati و Roshan Nikbakht و Sara MasihiManagement of Abscess Following Le Fort Colpocleisis نوشته Parivash Jelodarianبررسی مهارت های درک و دقت خواندن در دانش آموزان مبتلا به آسیب شنوایی پایه های دوم تا پنجم دبستان و طبیعی پایه دوم دبستان شهر اهواز نوشته حکیمه صادقی خواهتاثیر تحریک جریان مستقیم قشر پیش پیشانی خلفی جانبی چپ بر حافظه کاری در جانبازان و معلولین ورزشکار نوشته علی اصغر ارسطو و شهلا زاهدنژادبرنامه استراتژیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تئوری تا عمل نوشته محمد اسماعیل مطلقHealth Risk Assessment of Occupational Exposure to Chemical Materials in a Combined-Cycle Power Plants نوشته Neamatollah Jaafarzadeh Haghighi FardLife-Cycle assessment of electricity generation, case study: A Combined-cycle Power Plant نوشته Neamatollah Jaafarzadeh Haghighi Fardارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران: سال ۱۳۹۳ نوشته محمد اسماعیل مطلقعوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر ادغام مدل های احتمال مشارکت، نفوذ اجتماعی و یادگیری شناختی نوشته هاشم محمدیانموانع استفاده از آموزش الکترونیک از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نوشته سارا آدرویشی و نیایش طهماسبی نژاد و معصومه آلبوغبیش و علی خلفی و فاطمه موهبتی کاظمی و حمید یزدانی نژادموادغذایی؛ جایگزین مناسب مکمل ها نوشته فریبا ایدنی و وفا موسوی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تاکنون 9 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: