ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: 13,789
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 12
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 10
دسترسی سیولیکا: دسترسی IP base

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شهید چمران اهواز

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه شهید چمران اهواز را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه شهید چمران اهواز

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1تحلیل تطبیقی معماری سنتی خوزستان با موسیقی سنتی ایران با تأکید بر اصول و مبانی دستگاه موسیقی شور
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا1399
2تدوین اهداف برنامه درسی در دوره دبستان با تأکید بر تربیت شهروندی

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی1399
3بررسی آموزش سواد رسانه به عنوان حوزه مغفول در برنامه درسی دوره ابتدایی

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی1399
4آموزش فلسفه به کودکان از طریق داستان ها و بازی های ادبیات کلاسیک ایرانی

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی1399
5بررسی تطبیقی استفاده نمادین از عنصر آب در اشعار بیدل دهلوی و استفان مالارمه، شاعر فرانسوی
همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی1399
6بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان عبوری از دریچه سالونی بیضوی با فشردگی جانبی ناگهانی در شرایط جریان مستغرق


اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران1398
7بررسی اثر ابتلا به لنگش بر احتمال بروز اندومتریت بالینی در گاو


دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
8ردیابی مولکولی ویروس متاپونوموویروس پرندگان در گله های جوجه گوشتی شهرستان کاشان

دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
9بررسی ارتباط میان بروز ورم پستان بالینی و برخی از پارامترهای تولیدمثلی در گاو شیری

دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
10بررسی کیفی آموزش سناریومحور بر خلاقیت دانشجویان معماری با تاکید بر روانشناسی فرم و روانشناسی اجتماعی
دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری1399
11بررسی مادۀ 55 قانون شهرداری ها؛ وظایف شهرداری (مطالعۀ موردی: مناطق هشتگانۀ شهر اهواز)

دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری،شهرسازی و معماری1399
12بررسی تأثیر تقدیرگرایی و احساس بی قدرتی بر اعتماد اجتماعی زنان شهر اهوازدومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی1399
13مدیریت بهینه زندان ها در دوران نوین

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1399
14شایستگی های مدیر مدرسه: تحلیل پدیدارشناختی تجارب زیسته مدیران مدارس متوسطه شهرستان حمیدیه

هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1399
15اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر سازگاری و احساس امنیت اجتماعی دختران بازمانده از ازدواج شهر فیروزآباد
دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره1399
16تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی، روان شناختی مؤثر بر مدیریت ظاهر در دنیای مدرن(مورد مطالعه؛ دانشجویان دختر بالای 18 سال دانشگاه پیام نور، مرکز پلدختر)
دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره1399
17بررسی رابطه اضطراب مدرسه و مؤلفه های آن با کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر اهواز

دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره1399
18آموزش و مدیریت بحران (سیل)مهدی رحیمی کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
19تأثیر مدل های متفاوت توزیع سخت کننده های محیطی بر روی بار کمانش پوسته های استوانه ای و مخروطی کامپوزیتی دوار تقویت شده با استفاده از روش نوار محدود


کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
20بررسی آزمایشگاهی تنش برشی بستر در بسترهای با فرم بستر


کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
21بررسی میزان افت و جهت جریان در آبخوان دشت زیدون

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
22بررسی هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی آبخوان دشت زیدون، استان خوزستان

کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
23بهینه سازی شبکه های آبرسانی بر مبنای اعتمادپذیری با استفاده از روش برنامه ریزی خطی اعداد صحیح- حقیقی
کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399
24بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی1399
25شناسایی و بررسی پهنه های دسترسی پذیر به خدمات شهری در راستای ارتقاء زیست پذیری شهری (مطالعه موردی: محلات سه گانه شهر اهواز)


هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1399
26مکانیابی پناهگاههای شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل. مورد مطالعه: شهر کوهدشتمصطفی محمدی ده چشمه

مجله آمایش جغرافیایی فضا1398
27بررسی میزان تحقق اهداف کتب دوره های سوادآموزی، تحکیم و انتقال نهضت سوادآموزی از دیدگاه آموزش دهندگان استان خوزستان
پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1398
28شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان بر اساس روش AHP
پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1398
29مطالعه ی مروری الگوی شادمانی از منظر آموزه های دین مبین اسلام و رویکردهای روانشناسی
فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی1399

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شهید چمران اهواز

تاکنون 44 کنفرانس توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

آمار سالانه دانشگاه شهید چمران اهواز

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز تاکنون با ۲۸,۷۴۵ پژوهشگر از ۶۱۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگراندانشگاه شهید چمران اهواز در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • مقاله نویسنده اول
  • مقاله نویسنده دوم
  • مقاله نویسنده سوم
  • مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه شهید چمران اهواز در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
پشتیبانی