مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی

Industrial and Organizational Psychology Studies

نشریه مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار به شماره ۹۲.۲۱۲۶۱ در تاریخ ۹۲.۸.۱۱ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است. این نشریه یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این نشریه از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند

. به اطلاع کلیه محققان و پژوهشگران محترم می‌رساند مقالات خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی نشریه مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی برای دفتر نشریه ارسال نمایند. بدیهی است به مقالاتی که به هر صورتی غیر از روش یاد شده به دفتر نشریه ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات