آقای دکتر حامد محمدی

Dr. Hamed Mohammadi

دکتری مدیریت دولتی

Researcher ID: (114248)

30
59
6
3
2
9

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Mohammadi, H. (2009). "Design of a Fuzzy Job Satisfaction matrix with dynamic performance criteria", International Journal of Data Analysis and Information System(IJDAIS), Vol.1, No.1.
 •  Mohammadi, H. (2015). "A survey on the components affecting organizational intelligence and assessing the status these components", Visi Jurnal Akademik, Vol.5, Issue.10.
 •  Mohammadi, H. (2015). "Examination of the impact of components on job burnout and evaluation of these components", Visi Jurnal Akademik, Vol.5, Issue.10.
 •  Mohammadi, H. (2015). "Determination the Factor Impressing on Employees Inclination to In-Service Training in Mazandaran Gas Company", International Journal of Review in Life Sciences, Vol.5, No.1.
 •  Mohammadi, H. (2015). "Surveying and Identify Barriers to Successful Implementation of Recommendations System Aimed at Improvement of Participatory Management",BUSQUERET(Management, Accounting and Economic), Vol.1, No.2.
 •  Mohammadi, H. (2015). "Assessing effectiveness of communication channels for improving organization communication", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol.5, No. S3.
 •  Mohammadi, H. (2015). "Proposing a Conceptual Model for Effective Administrative System", International Journal of Business and Social Science, Vol.6, No.12.
 •  Mohammadi, H. (2016)."The Analysis of Administrators and Staffs Attitude from the Obstacles of Delegation of Authority", Journal of Management and Sustainability, Vol.6, No.2.
 •  Mohammadi, H. (2017). "An Investigation of Factors Affecting the Employees Quality of Work Life and Assessment of the Status of These Factors", Business and Management Studies, Vol. 3, No. 4.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب شهروندمداری و حقوق شهروندی در نظام اداری (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) - 1401 - فارسی
 • کتاب اخلاق در بخش دولتی (صفار) - 1398 - فارسی
 • کتاب درسنامه سرپرستی در سازمان (زعیم) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (آوا) - 1393 - فارسی
 • کتاب مبانی مدیریت دولتی (مبعث) - 1391 - فارسی
 • کتاب آشنایی با مفاهیم اداره امور دولتی (عصر ماندگار) - 1390 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (1383-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان (1385-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس منابع انسانی، شرکت ملی گاز ایران (استان مازندران) (1384-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر نمونه دستگاه‌های اجرایی استان مازندران (1401)
 • انتخاب کتاب با عنوان "اخلاق در بخش دولتی" به عنوان اثر برتر در دومین جشنواره تالیفات علمی علوم انسانی علامه جعفری (1399)