پایش علمی در شهر ساری

99کنفرانس44ژورنال
22,442سند علمی
13مرکز علمی
16نشست291پژوهشگر
شهرداری ساری

شهرداری ساری در رتبه 32 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 39 مقاله برای شهرداری ساری منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ساری در تهیه و انتشار 45 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر ساری
مراکز علمی شهر ساری
نشست های شهر ساری