آقای دکتر وجه الله قربانی زاده

Dr. Vajhollah Ghorbanizadeh

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (70918)

25
111
1

عضو هیأت علمی و استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی؛ دانش آموخته دکتری مدیریت سیستم ها از دانشگاه تربیت مدرس؛ اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه تهران؛ اخذ مدرک کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی