تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 609

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-8-1_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 16 مصاحبه نیمه ساختار یافته تخصصی با خبرگان و 2 مطالعه مجزا (تاریخی و اسلامی) شده است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 119 مفهوم انتزاعی در قالب . مقوله اصلی گردید. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، د قضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبین آن است که بازیگران زیست محیطی به منزله شرایط علی در تدوین خط مشی زیست محیطی از طریق راهبرد کنش های زیست محیطی به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. در عین حال، ابر خط مشی های زیست محیطی به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ای فرم و سخت به منزله مولفه های بسترساز، تدوین خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند

کلیدواژه ها:

خط مشی گذاری عمومی ، خط مشی گذاری زیست محیطی ، توسعه پایدار ، نظریه داده بنیاد ، محیط زیست ، الگوی بومی ، تدوین خط مشی

نویسندگان

حسین اصلی پور

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

شمس السادات زاهدی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

فتاح شریف زاده

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

وجه اله قربانی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)