خانم دکتر شمس السادات زاهدی

Dr. Shamsossadat Zahedi

استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184745)

19
74
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی