خانم دکتر پریناز بنیسی

Dr. parenaz banisi

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (85418)

183
54
4
6
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب آمار در علوم انسانی (نشر رشد و فرهنگ) - 1396 - فارسی
 • کتاب روش های آماری در روانشناسی (نشر رشد و فرهنگ) - 1396 - فارسی
 • کتاب مبانی کار آفرینی (آوای نور) - 1389 - فارسی
 • کتاب ظهور پداگوژی‌های جدید در هزاره سوم، (فراشناختی اندیشه) - 1382 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • استادفرهنگی واحدتهران غرب (1395)
 • رتبه اول درارزیابی اساتیدازنگاه دانشجویان تهران غرب (1394)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1393)
 • استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن (1392)
 • کارشناس برتر رادیو سلامت (1392)
 • پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان (1390)
 • استاد برتر بسیجی (1389)
 • پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان (1388)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی‌ (1387)
 • پژوهشگر نمونه باشگاه پژوهشگران جوان (1387)
 • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (1386)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران (1386)
 • پژوهشگر نمونه باشگاه پژوهشگران (1385)
 • دانشجوی بسیجی رتبه اول علمی‌کشور (1384)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی (1384)
 • دانشجوی بسیجی رتبه اول علمی‌کشور (1383)
 • مؤلف برگزیده کتاب سال دانشجویی (1382)