ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم دکتر پریناز بنیسی

Doctor parenaz banisi

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران

محور تخصصی:آموزش

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات پریناز بنیسی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهجایگاه کارآفرینی در دانشگاه هادومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور1384
2دریافت فایل PDF مقالهجایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالیدومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور1384
3دریافت فایل PDF مقالهسازمان و مدیریت آموزش مجازیاولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی1388
4دریافت فایل PDF مقالهنقش فرهنگ ایثار در توسعه پایدارهمایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت1389
5دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانشاولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ابعاد سازمان یادگیرنده با یادگیری الکترونیکی مدرسه (دبستان و پیش دبستان) پیشتازان کامپیوتر ایراناولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهتربیت جنسی در اسلامدومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی1384
8دریافت فایل PDF مقالهتبیین ابعاد مفهومی آمایش آموزش عالی در پرتو آمایش سرزمیندومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل محتوای کتاب جمهوریت افلاطون بر اساس مولفه های شهروند حرفه ایدومین همایش ملی علوم مدیریت نوین1392
10دریافت فایل PDF مقالهابعاد و مولفه‌های مدیریت بحران در آموزش و پرورش استان البرزکنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت سازمان بازرسی کل کشور از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرندهاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت سازمان بازرسی کل کشور از نظر انطباق با ویژگی های سازمان یادگیرندهنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
13دریافت فایل PDF مقالهتعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن کریمنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان ورزش و جوانان)نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
15دریافت فایل PDF مقالهسبک زندگی و روابط خانوادگینخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
16دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین خودانگیختگی، هوش هیجانی ، سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی دوره متوسطهنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل محتوای برنامه معرفت شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه های شهروند حرفه اینخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
18دریافت فایل PDF مقالهنظام آموزشی اسلامنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان هتل های پارسیاناولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهنظریه و دیدگاههای برنامه درسیسومین همایش ملی مدرسه فردا1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ابعاد و مولفه های هوش سازمانی بر میزان بهره وری کارکناندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین معنویت و بهداشت روان کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورکنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی1394
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی میزان توجه کتاب فارسی ششم ابتایی به مولفه های مهارتهای زندگیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متاهل شاغل و غیرشاغل سنین 25تا50 سال شهرستان نجف آباد اصفهان در سال 1394دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هوش سازمانی و یادگیری سازمانی بر عملکرد کارکنان ستاد وزارت نفتاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متغیرهای ساختاری بر میزان هوش معنوی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در استقرار مدارس متوسطه هوشمند آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 91-92اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
28دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بازیدرمانی بر رشد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسماولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو دربین دانشجویان دانشگاههای منتخب شهر تهراناولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
30دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش مهارت های زندگی ارتباط موثر بر سازگاری اجتماعی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره فاتباولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
31دریافت فایل PDF مقالهنقش تعدیل کننده جنسیت در ارتباط با رویکردهای یادگیری،راهبردهای مطالعه، راهبردهای فراشناختیو تفکر تأملی با پیشرفت تحصیلی دانشجویانسومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی1395
32دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی کاری زنان شاغلسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی1395
33دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی استرس ادراک شده بر عملکرد شغلی آتش نشاناناولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
34دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بازی درمانی بر رفتار کلیشهای کودکان دارای اختلال طیف اتیسماولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قصه درمانی بر مشکلات رفتاری و مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلالیادگیری در کودکان دبستانی منطقه هفده تا بیست تهرانچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
36دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر کارآمدی شغلیچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
37دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در دانشجویاندومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش هوش معنوی بر هوش هیجانی و بهزیستی روانی در خانواده های معتادینکنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی1395
39دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادینکنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهرانچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
41دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در دانشجویانچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
42دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ادراک خویشتن و شیوه تفکر بر اساس سخت رویی نوجوانانبزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهراندومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران1395
43دریافت فایل PDF مقالههوش معنوی و هوش هیجانی راهکاری برای درمان اعتیاد و بازگشت بهزیستی روانی به خانواده های معتادیندومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران1395
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیشگیری از گرایش افراد به مواد مخدر و تداوم بهزیستی روانیدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران1395
45دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بازی درمانی بر تعامل اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیفاتیسمدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران1395
46دریافت فایل PDF مقالهاثر سبکهای اسنادی بر اضطراب اجتماعی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران1395
47دریافت فایل PDF مقالهاثر روانرنجورخویی و کنترل ادراک شدهبر اضطراب اجتماعی دانشجویاندومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه ی کاری و توجه پایدار کودکان با اختلال ریاضیکنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی1395
49دریافت فایل PDF مقالهنقش تعدیل کننده جنسیت در ارتباط با رویکردهای یادگیری،راهبردهای مطالعه، راهبردهای فراشناختی و تفکر تاملی با پیشرفت تحصیلی دانشجویانسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
50دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم برکیفیت زندگی زنان شاغلسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
51دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی استرس ادراک شده بر عملکرد شغلی و رضایت از زندگی آتش نشانانسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
52دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش مهارت های زندگی (ارتباط موثر) بر رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره فاتباولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل1395
53دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش هوش معنوی بر هوش هیجانی و بهزیستی روانی در خانواده های معتادیناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل1395
54دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادیناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل1395
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنیمرخ روانی بر سلامت روان زنان متاهل و مطلقهسومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری1395
56دریافت فایل PDF مقالهمدیریت خلاق در جوامع رو به توسعهاولین همایش ملی اقتصاد خلاق1395
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی فعالیت های بدنی و بازی بر مهارت های رشد شناختی کودکان 6 تا 7 ساله منطقه 10 و 12 تهراناولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران1395
58دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب نوجوانان خانواده های طلاق در فرهنگ ایرانیاولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت1396
59دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری نوجوانان خانواده های طلاق با توجه به فرهنگ در ایراناولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت1396
60دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بازی درمانی بر برقراری ارتباط کودکان دارای اختلال طیف اتیسمکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1395
61دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش نمایش خلاق بر اختلالات رفتاری و هوش هیجانی کودکان پیش دبستانیچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
62دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی بر سبک های دلبستگی زنانچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
63دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی بر شادکامی زنانچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
64دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایتمندی زناشویی مردان متاهلچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رویکردهای یادگیری و تفکر تاملی بر پیشرفت تحصیلیاولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی1396
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط مثبت اندیشی بر شادکامیاولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی1396
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط مثبت اندیشی بر ارتباط نوجوانان با والدینهشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1396
68دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رابطه عملکرد شغلی بر رضایت از زندگی آتش نشاناندومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1395
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی نیو دربین دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر تهرانکنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی1395
70دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر ادراک خویشتنکنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی1395
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ابعاد معنویت بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایرانکنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی1395
72دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آموزش هوشمند و سنتی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی در شهر تهراندومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی1396
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش هیجانی باکیفیت زندگی کلری موردمطالعه معلمان مدارس متوسطه شهرتهرانکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
74دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش فلسفه به کودک در یادگیریدومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1396
75دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی آموزش کنترل خشم برمیزان کمرویی دانش آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری دختر مقطع متوسطه دومکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
76دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی راهبردهای خودتنظیمی شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دخترکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش خودتنظیمی شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
78دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفهوم شادکامیکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
79دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفهوم مثبت اندیشیکنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 211396
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر امیدواری افراد وابسته به مواد مخدرششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
81دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر عملکرد خانوادگی زنان خانه دارششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش بازی با رویکرد شناختی- رفتاری بر بیش فعالی (تکانشی بودن) کودکانچهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1396
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش بازی با رویکرد شناختی- رفتاری بر رشد اجتماعی کودکانچهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1396
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش شطرنج بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر کلاس ششم ابتداییچهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1396
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش شطرنج بر هوش اجتماعی دانش آموزان پسر کلاس ششم ابتداییچهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1396
86دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی آموزش خود تنظیمی بر اضطراب مادران کودکان اتیسمچهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1396
87دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر بخشی آموزش خود تنظیمی بر هوش معنوی مادران کودکان اتیسمچهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1396
88دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش نمایش خلاق بر هوش هیجانی کودکان پیش دبستانیکنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1396
89دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش نمایش خلاق بر اختلالات رفتاری کودکان (مطالعه موردی: مراکز پیش دبستانی منطقه 8 شهر تهران)کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1396
90دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقاء بهزیستی مذهبی معنوی و امید به زندگی در سالمندان بازنشستهدومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره1396
91دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزشنخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات1396
92دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده افراد دارای میگرن های عصبیکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1397
93دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان شناختی رفتاری بر راهبردهای مقابله ای افراد دارای میگرن های عصبیکنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1397
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روحیه گذشت و ایثار پرسنل عملیاتی آتش نشانی تهران بر کاهش تلفات شهروندان در مدیریت بحران آتش سوزی ساختمان پلاسکوسومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1397
95دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه احساس تنهایی با اعتیاد به شبکه های مجازی دختران متوسطه اول پایه نهم منطقه 5 تهرانچهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی1397
96دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سازمان یادگیرنده و رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با میانجیگری هوش معنویکنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران1396
97دریافت فایل PDF مقالهرابطه نابرابری جنسیتی و رضایت زناشویی با رضایت جنسی زنان متاهلپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
98دریافت فایل PDF مقالهنقش طرحواره های ناسازگار اولیه و شیوه های مقابله با استرس در وابستگی به نیکوتینپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
99دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی برگزاری کلاس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر تاب آوری خانم های بارداردومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1397
100دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی زنان مطلقه شهر تهرانپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
101دریافت فایل PDF مقالهتعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس زنان مطلقه شهر تهرانپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
102دریافت فایل PDF مقالهتعیین تاثیر درمان فراشناختی بر نشخوار فکری و نشانه های اختلال وسواسی اجباری بیماران مبتلا به وسواس اجباریپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روحیه گذشت و ایثار پرسنل عملیاتی آتش نشانی بر کاهش تلفات شهروندان (بررسی تطبیقی مدیریت بحران آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران و برج گرنفل لندن)اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری1397
104دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر افسردگی مردان میانسال مجرد منطقه 4 شهر تهرانکنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر1397
105دریافت فایل PDF مقالهآموزش فلسفه به کودکانپنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه1397
106دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خلاقیت و مولفه های آن (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) در مدارس میزان و سایرمدارس غیر دولتی شهر تهرانچهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
107دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کمک طلبی تحصیلی و مولفههای آن(اجتناب از کمک طلبی و پذیرش کمک طلبی) در دانش آموزان دختر دبستانی مدرسه میزان و دانش آموزان مدارس غیر انتفاعیچهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
108دریافت فایل PDF مقالهنقش طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان در وابستگی آنها به نیکوتیندومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1397
109دریافت فایل PDF مقالهالگوهای بخشش در روان درمانیکنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی1397
110دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی مداخله مبتنی بر بخشودگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به اوتیسمپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
111دریافت فایل PDF مقالهالگوهای بخشش در روان درمانیپنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1397
112دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی رفتار درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر صمیمیت زناشویی و سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاورهچهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار1397
113دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبک های اسنادی و راهبردهای مقابله با استرس با تاب آوری در دانشجویان شهر تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1398
114دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سخت رویی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام. اس)پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
115دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی مداخله بازی درمانی با رویکرد گشتالت درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی منطقه 6 تهرانپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
116دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد خانواده و بهزیستی روانشناختی در مادران تک فرزند با مادران چند فرزند شاغل در مراکز بهزیستی تهرانپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
117دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین عزت نفس جنسی با رضایت زناشویی در زنان ورزشکار رشته یوگاپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
118دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش شناختی - رفتاری بر عزت نفس زنان متقاضی جراحی زیباییپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
119دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال گرایی زنان متقاضی جراحی زیباییپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
120دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سازگاری اجتماعی و امید به زندگی از طریق مولفه های مهارت های زندگیدومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم1398
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر اضطراب مردان میانسال مجرد منطقه 4 شهر تهراننخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه1398
122دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر باورهای فراشناختی زنان متاهل دارای اختلال افسردگی منطقه 2 تهراننخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه1398
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت بر میزان عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدرنخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه1398
124دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سلامت روانی والدین کودکان سرطانی از طریق افسردگیسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
125دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سلامت روانی والدین کودکان سرطانی از طریق اضطرابسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی شناخت درمانی رفتاری بر کاهش افسردگی زنانسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
127دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی مردان افسرده مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره منطقه 4 تهرانسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
128دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر هوش معنوی، نگرانی سلامتی و پریشانی روانشناختی در زنان مبتلا به افسردگیکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
129دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان مردان افسرده مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره منطقه 4 تهرانسومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی1398
130دریافت فایل PDF مقالهعلل افسردگی و راه های درمان، تاکیدی بر درمان شناخت رفتاری- شناختیسومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی1398
131دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس مؤلفه های کمالگرایی والدین در دانش آموزان دبیرستان های استعدادهای درخشانسومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)1399
132دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر نگرش ناکارآمد ونشخوار فکری دانشجویان دختر مضطرب روان شناسی بالینی دانشگاه تهران غربدومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی1399
133دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی مؤلفه های مشکلات روانشناختی بر اساس مؤلفه های کمالگرایی والدین در دانش آموزان دبیرستانهای استعدادهای درخشانششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1399
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی سبک های زندگی با اضطراب ناشی از کرونا در زمان همه گیری ویروس کویید 19 در شهر تهران 1399ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1399
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرآموزش مهارت ارتباط موثر برکنترل هیجان زنان متاهلششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران1399

مقالات پریناز بنیسی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات پریناز بنیسی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابمبانی کار آفرینیآوای نور1389فارسی
2کتابآمار در علوم انسانینشر رشد و فرهنگ1396فارسی
3کتابروش های آماری در روانشناسینشر رشد و فرهنگ1396فارسی
4کتابظهور پداگوژی‌های جدید در هزاره سوم،فراشناختی اندیشه1382فارسی

تحصیلات تخصصی پریناز بنیسی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1آموزش پزشکیکارشناسی ارشد1398-تاکنون
2روانشناسی تربیتیپسا دکترا1394-1397
3روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد1393-1395
4مدیریت آموزشیپسا دکترا1381-1386
5مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد1377-1379
6مدیریت آموزشیکارشناسی1373-1376

جوایز و افتخارات پریناز بنیسی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1مؤلف برگزیده کتاب سال دانشجویی1382
2دانشجوی بسیجی رتبه اول علمی‌کشور1383
3دانشجوی بسیجی رتبه اول علمی‌کشور1384
4پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی1384
5پژوهشگر نمونه باشگاه پژوهشگران1385
6استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی1386
7پژوهشگر نمونه دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران1386
8پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی‌1387
9پژوهشگر نمونه باشگاه پژوهشگران جوان1387
10پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان1388
11استاد برتر بسیجی1389
12پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان1390
13استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن1392
14کارشناس برتر رادیو سلامت1392
15پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1393
16رتبه اول درارزیابی اساتیدازنگاه دانشجویان تهران غرب1394
17استادفرهنگی واحدتهران غرب1395
تاریخ ایجاد رزومه: 26 اسفند 1396 - تعداد مشاهده 2730 بار

نمودار تولید سالانه مقالات پریناز بنیسی

تماس با پریناز بنیسی

پریناز بنیسی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد.
کشور:ایران استان:تهران شهر:تهران
آدرس: خیابان آفریقا نبش ظفر برج پم

به اشتراک گذاری صفحه پریناز بنیسی

علایق شخصی

  • علوم تربیتی
  • روانشناسی تربیتی
  • آموزش پزشکی
پشتیبانی