خانم دکتر مرضیه دهقانی

Dr. Marzieh Dehghani

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (337667)

76
66
7

دکتر مرضیه دهقانی دارای دکتری برنامه ریزی درسی، دانشیار گروه روشها و برنامه آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است. وی 18 سال تجربه تدریس در دانشگاه را دارد. همچنین به عنوان سخنران، برگزارکننده کارگاه، مشاور با سایر سازمان¬ها و به خصوص آموزش و پرورش و مدارس همکاری دارد. نامبرده داورکنگره های ملی و بین المللی بوده و همچنین داور مجلات و انتشارات است. وی مدیریت گروه و عضویت شوراهای برنامه ریزی، آموزشی و پژوهشی را در سطح دانشگاه تهران به عنوان کارهای اجرایی در کارنامه خود دارد. همچنین دبیر علمی یک همایش ملی نیز بوده است. وی مقالات و کتابهای زیادی را تالیف کرده و همچنین تعدادی نیز در دست تالیف دارد. علایق پژوهشی او شامل طراحی برنامه های درسی، اجرا و ارزشیابی، یاددهی- یادگیری، آموزش و تربیت معلمان، تربیت اجتماعی و اخلاقی، و تحلیل محتوا است. (https://rtis2.ut.ac.ir/cv/dehghani_m33) را ببینید

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی