بررسی عوامل موثر بر هدایت تحصیلی دانش آموزان جهت پیشگیری از عدم توازن در رشته های تحصیلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 412

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSP01_145

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف: این مطالعه باهدف بررسی متون مربوط به عوامل موثر بر هدایت تحصیلی انجام شد. روش: بررسی به شکل مروری بر متون موجود صورت گرفت. یافته ها و نتیجهگیری: عوامل موثر بر هدایت تحصیلی در دو بعد فردی و محیطی تقسیم بندی شد در بعد فردی عواملی مانند توانایی جسمی، استعداد، رغبت، شخصیت، ارزشها، خودکارآمدی و مهارتهای تصمیم گیری مطرح شد در بعد محیطی نیز عواملی مانند عوامل اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شناسایی شدند

نویسندگان

خدیجه عابدینی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه یزد

کاظم برزگربفرویی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد

مرضیه دهقانی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران