خانم دکتر لیلا خلیلی

Dr. Leila Khalili

دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409999)

19
14
1
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب بروندادهای علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (مقاله، کتاب و طرح پژوهشی) (چاپار/تهران) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه مالایا1386-1391