ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم پروین صمدی

Parvin Samadi

دانشیار دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185651)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی پروین صمدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه الزهرا
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

مقالات پروین صمدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در رسالت درسیآموزش شهروندی در دوره ابتداییهمایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی1385
2دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی واقعی از پیشرفت تحصیلی و ضرورت تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی متمرکزهمایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در توزیع مناسب نیروی انسانی کارآمد در شرکت گاز استان مازندرانهمایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی1389
4دریافت فایل PDF مقالهتعلیم و تربیت سکولار:تحول یا تهدیدچهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و نواوری معلمان در مدارس متوسطه نظری دخترانه شهر قمنخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
6دریافت فایل PDF مقالهآموزش مبتنی بر کنجکاوی: رویکردی نوین در فرایند یاددهی- یادگیرینخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
7دریافت فایل PDF مقالهتبیین عوامل مؤثر بر اجرایی شدن طرح مدیریت مدرسه محوری در نظام آموزش و پرورشهمایش ملی مدیریت و آموزش1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیر تاریخی رویکردهای تغییر در برنامه درسی از درالفنون تاکنونهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
9دریافت فایل PDF مقالهتغییر فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای تمرکز زدایی برنامه های درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
10دریافت فایل PDF مقالهرویکرد فرهنگی : رهیافتی نودرتغییر برنامه درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
11دریافت فایل PDF مقالهعامل کلیدی وانکار ناپذیر در تغییر ونوآوری برنامه درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
12دریافت فایل PDF مقالهحرکت به سوی برنامه درسی یادگیرندههمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
13دریافت فایل PDF مقالهمعلم تربیت معلم وتغییر در برنامه های درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
14دریافت فایل PDF مقالهتغییر پایدار حرکت به سوی برنامه درسی یادگیرندههمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
15دریافت فایل PDF مقالهتبیین رویکرد مسأله محوری در محتوای کتب علوم انسانی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایراندومین کنگره ملی علوم انسانی1390
16دریافت فایل PDF مقالهآموزش: بستر ساز روحیه کارآفرینی در دانشآموزان دوره ابتداییکنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ی مهارت جرات ورزی بین دانش آموزان مدارس دارالقرآن و دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
18دریافت فایل PDF مقالهآموزش و یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر هوش معنویدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهجهانی شدن فرهنگ و بدفهمی های هویت دینی دانش آموزان نوجواناولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربیات معلمان از کلاسهای آموزشی ضمن خدمت جهت بالابردن ارتقای کیفیت و اثر بخشی این دوره ها( مطالعه موردی شهرستان شهریار)سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهجهانی شدن و نقش میراث فرهنگی و هویت ملی دربرنامه ی درسیهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
22دریافت فایل PDF مقالهجایگاه هویت بومی -ملی درعرصه جهانی شدن و دلالت های آن درطراحی برنامه ی درسیهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ی مهارت جرات ورزی بین دانش آموزان مدارس دارالقرآن و دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیرشیوه های نوین تدریس بر میزان علاقه دانش آموزان به تحصیلاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1396
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های محیط زیستی توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ی اول متوسطهاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1396
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های آموزش سلامت در سند تحول بنیادین آموزش وپرورشاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی1396
27دریافت فایل PDF مقالهتبیین فلسفی یادگیری خدمت محور، حلقه مفقوده یادگیری مداومهشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران1395
28دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول رویکرد روش های تدریس از دارالفنون تا عصر حاضر مبتنی بر یادگیری مادام العمرهشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران1395
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محتوای کتاب کارآفرینی در شکل گیری خود کارآمدی دانش آموزان با نیازهای ویژهششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
30دریافت فایل PDF مقالهتبیین مطالبات معلمان از دوره های آموزشی ضمن خدمت با تاکید بر رویکرد پدیدارشناسیچهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مولفه پنهان روابط و مناسبات اجتماعی بر رفتار هنرجویان تربیت بدنی شهر زنجانچهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1397
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های تربیت اخلاقی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتماولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
33دریافت فایل PDF مقالهپیامدها و نتایج ورود پایه ششم به مقطع ابتدایی از دیدگاه معلماندومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی1397
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازواری رویکردهای تدریس بر جرات ورزی دانش آموزانپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
35دریافت فایل PDF مقالهواکاوی مولفه های تربیت علوی درکتاب هدیه های آسمان مقطع ششم در دوره ابتداییپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
36دریافت فایل PDF مقالهمطالبات و بدفهمی های دانش آموزان دوره متوسطه از فضای مدرسه (یک مطالعه پدیدارشناسی)پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
37دریافت فایل PDF مقالهواکاوی همخوانی برنامه درسی رسمی دوره پیش دبستان با روش های پرورش خلاقیت از دیدگاه مربیانپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
38دریافت فایل PDF مقالهتربیت جنسی از نگاه مدیران و والدین و معلمان:یک برنامه درسی مغفولپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
39دریافت فایل PDF مقالهنگاهی گذرا به تربیت جنسی و ضرورت آن در تعلیم و تربیتچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
40دریافت فایل PDF مقالهبرنامه درسی پنهان: حلقه مفقوده آموزشچهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
41دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی اثربخشی فرهنگ نقد بر شیوه ی تدریس معلمان دوره متوسطه براساس مدل کریک پاتریکدومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی1397
42دریافت فایل PDF مقالهتربیت جنسی دوره ی پیش دبستان از منظر مربیاندومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی1397
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محتوای کتاب کارآفرینی در شکل گیری خود کارآمدی دانش آموزان با نیازهای ویژهچهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش1397
44دریافت فایل PDF مقالهآموزش و فرهنگ سایبری ضرورت ها و رویکردهاچهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش1397
45دریافت فایل PDF مقالهآرا و نظریات تربیتی خواجه نصیرالدین طوسیچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهمطالبه گری دانش ؛ضرورت هوشمندسازی مدارسچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی آرای تربیتی دو اندیشمند هم عصرعالم اسلام و مغرب زمین؛ خواجه نصیرالدین طوسی و توماس آکوئینیچهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1398
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی نظریات تربیتی توماس آکوئینی از نظر هدف، برنامه، روش، معلم و دانش آموزسومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی روابط و ویژگی های معلم وشاگرد از دیدگاه دو اندیشمند هم عصر، خواجه نصیر الدین طوسی و توماس آکوئینیسومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهجایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزشپنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی1398
51دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تقابل میان کاربرد فناوری اطلاعات و کیفیت یادگیریسومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1398
52دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی عنصر زمان در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران و فنلاند(براساس سند تحول بنیادین ج.ا.ا)پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران1398
53دریافت فایل PDF مقالهمواجه ی پدیدارشناسانه ی دانشجویان شهرتهران باآموزش مجازی دردانشگاهپنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران1398
54دریافت فایل PDF مقالهمواجهه پدیدارشناسی دانشجویان مهندسی از مولفه های آموخته شده اخلاق حرفه ایششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران1398
55دریافت فایل PDF مقالهآموزش های غیررسمی و یادگیری درس زبان انگلیسی دوره متوسطهاولین همایش ملی مدرسه فردا1398
56دریافت فایل PDF مقالهبرنامه درسی چندفرهنگی : چالش ها واسیب هااولین همایش ملی مدرسه فردا1398
57دریافت فایل PDF مقالهرهیافت توصیفی از معیارها و شاخص های فضای آموزشی مدارس ابتداییاولین همایش ملی مدرسه فردا1398
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی وابستگی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی به والدینکنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری "ازنگاه معلم1398
59دریافت فایل PDF مقالهسنخ شناسی سازگاری بین یادگیری مغز محور و رشد استدلال اخلاقیسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
60دریافت فایل PDF مقالهتبیین گونه های تدریس در نظام آموزشی چند فرهنگیسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
61دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ابعاد ذهن بر اساس پارادایم های تدریسسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
62دریافت فایل PDF مقالهنگاه کاوشگرانه به طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه:(مطالعه موردی دانشگاه الزهرا )سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
63دریافت فایل PDF مقالهسازواری برنامه درسی سازنده گرایی با رویکرد آموزشی فنآوری اطلاعات و ارتباطاتهفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران1399
64دریافت فایل PDF مقالهواکاوی آموزش مغز محور ره یافتی نو در یادگیری مادام العمرچهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398
65دریافت فایل PDF مقالهسنخ شناسی سازگاری بین یادگیری مغز محور و رشد استدلال اخلاقیچهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی1398
66دریافت فایل PDF مقالهنقدی بر روش تحلیل مفهومی در باب اعتباربخشی اصطلاحات تربیتیپنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی1399
67دریافت فایل PDF مقالهدلالت های تربیتی حیات طیبه از منظر قرآن کریم در دوره ابتداییپنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1398

مقالات پروین صمدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانیفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1393
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یادگیری مشارکتی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس جغرافیافصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1397
3دریافت فایل PDF مقالهتبیین مبانی فلسفی هویت ایرانی-اسلامی و آسیب شناسی آن در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیانفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1397
4دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجوفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1397
5دریافت فایل PDF مقالهنقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم سازی دانش بین اعضای هیات علمی مطالعه موردی دانشگاه الزهراء(س)فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تکلیف شب در عملکرد تحصیلی دانش آموزانفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1395
7دریافت فایل PDF مقالهتحولات رویکرد برنامه درسی دینی دوره متوسطه ایراندوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی1393
8دریافت فایل PDF مقالهمیزان موفقیت برنامه درسی آداب ومهارتهای زندگی اسلامی ( طرح کرامت ) برکسب مهارت حل مساله دانش آموزانفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1396
9دریافت فایل PDF مقالهعملکرد آموزگاران در تهیه و به کارگیری ابزار جمع آوری و ساماندهی اطلاعات در ارزشیابی توصیفی - کیفیفصلنامه مطالعات برنامه درسی1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 122 بار

نمودار تولید سالانه مقالات پروین صمدی

تماس با پروین صمدی

شماره تلفن: 02185692853

به اشتراک گذاری صفحه پروین صمدی

پشتیبانی