آقای دکتر اکبر رهنما

Dr. Akbar Rahnama

دانشیار دانشگاه شاهد، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183227)

19
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی