آقای دکتر فرامرز نصری

Dr. Faramarz Nasri

دانشیاردانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458349)

25
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی