ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر پیمان اخوان

Dr. Peyman Akhavan

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183080)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی پیمان اخوان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی
ریاست انجمن

سمتهای علمی و اجرایی پیمان اخوان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی پیمان اخوان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور پیمان اخوان

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"Critical success factors of knowledge management systems: a multi‐case analysis", Emerald, (2006), Vol 18, No 2: 97-113دریافت فایل PDF مقاله
2"Developing a conceptual model for the assessment of intelligence in buildings", Emerald, (2006), Vol 24, No 13/14: 523-537دریافت فایل PDF مقاله
3"Social capital, knowledge sharing, and innovation capability: an empirical study of R&D teams in Iran", Informa UK Limited, (2015), Vol 28, No 1: 96-113دریافت فایل PDF مقاله
4"Knowledge Sharing and its Impact on Knowledge Creation", World Scientific Pub Co Pte Lt, (2012), Vol 11, No 02: 1250012دریافت فایل PDF مقاله
5"E-readiness assessment of non-profit ICT SMEs in a developing country: The case of Iran", Elsevier BV, (2008), Vol 28, No 9: 578-590دریافت فایل PDF مقاله
6"Developing an architecture model for enterprise knowledge", Emerald, (2009), Vol 47, No 5: 730-759دریافت فایل PDF مقاله
7"Information technology policy trends in the world", Elsevier BV, (2009), Vol 31, No 2: 125-132دریافت فایل PDF مقاله
8"Strategic knowledge management in aerospace industries: a case study", Emerald, (2010), Vol 82, No 1: 60-74دریافت فایل PDF مقاله
9"Exploring the contextual dimensions of organization from knowledge management perspective", Emerald, (2008), Vol 38, No 1: 53-71دریافت فایل PDF مقاله
10"Towards learning in SMEs: an empirical study in Iran", Emerald, (2007), Vol 22, No 1: 17-19دریافت فایل PDF مقاله
11"Examining the relationships between organizational culture, knowledge management and environmental responsiveness capability", Emerald, (2014), Vol 44, No 2: 228-248دریافت فایل PDF مقاله
12"Intellectual capital, ethical climate and organisational performance: an interaction analysis", Inderscience Publishers, (2015), Vol 12, No 3: 232دریافت فایل PDF مقاله
13"Case study of a structural model to explore the effects of knowledge sharing on intellectual capital", Emerald, (2016), Vol 46, No 3: 338-352دریافت فایل PDF مقاله
14"Conceptual model for knowledge discovery process in databases based on multi-agent system", Emerald, (2016), Vol 46, No 2: 207-231دریافت فایل PDF مقاله
15"An experimental investigation of knowledge acquisition techniques", Emerald, (2017), Vol 36, No 4: 493-514دریافت فایل PDF مقاله
16"Exploring the interdependency between reengineering and information technology by developing a conceptual model", Emerald, (2006), Vol 12, No 4: 517-534دریافت فایل PDF مقاله
17"Critical issues for knowledge management implementation at a national level", Emerald, (2006), Vol 36, No 1: 52-66دریافت فایل PDF مقاله

مقالات پیمان اخوان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل دینامیکی مدیریت دانش در سازمانهای دانش محورپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی رویکردهای اندازهگیری دارائیهای دانشپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی سیاستهای تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته و ارائه یک چهارچوب پیشنهادی برای توسعه دانایی محور تکنولوژیک کشوردومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1385
4دریافت فایل PDF مقالهالزامات نظام مدیریت دانایی در سطح ملیاولین کنفرانس ملی مدیریت دانش1386
5دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد مدیریت دانشچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1386
6دریافت فایل PDF مقالههوش رقابتی در بازار رقیبان: چگونه اطلاعات رقیبان را جمع آوری و استفاده کنیم؟همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری1388
7دریافت فایل PDF مقالهارائه چهارچوب تلفیقی EFQM,BSC جهت ارزیابی دانش سازمانی ( مطالعه موردی: مجتمع صنعتی بعثت)ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1388
8دریافت فایل PDF مقالهتوسعه معیارهای CRM با استفاده از معماری سازمانی فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای)ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1388
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل بومی کلیدی موفقیت مدیریت دانش سازمانی در کشورششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1388
10دریافت فایل PDF مقالهتوسعه نقشه دانش ژنتیک با استفاده از نقشه های سلسله مراتبی و منابع دانشی: مطالعه موردی سازمان تکنولوژی سطح بالاششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1388
11دریافت فایل PDF مقالهExploring the impacts of Structural Capital on e-business implementationششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1388
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی سیاستهای مدیریت دانایی و علم و تکنولوژی در سطح ملیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1387
13دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری نقشه های دانش در توانمندسازی کارکنان سازمان های دانش محوریپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1387
14دریافت فایل PDF مقالهارائه چهارچوبی جهت تعیین نقش مدیریت دانش در مدیریت بحراندومین کنفرانس ملی مدیریت دانش1388
15دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر در اشتراک دانش :مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرودومین کنفرانس ملی مدیریت دانش1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت دانش در نوآوریسومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش مشتری فاکتوری موثر در کسب مزیت رقابتیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی1389
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر هوشمندی رقابتیاولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار1389
19دریافت فایل PDF مقالهاخلاق در فناوری اطلاعات : چالشها و ریشه هااولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1390
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی عوامل محیطی بر کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران)دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور1391
21دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ابزارهای TRIZ بمنظور تسهیل دسترسی به اهداف مثلث طلایی هزینه، زمان و کیفیت در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محوردومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها1390
22دریافت فایل PDF مقالهعارضه یابی و ارائه الگوی پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور مطالعه موردیاولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات در کارآفرینی بنگاه های کوچک و متوسطاستان یزدچهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
24دریافت فایل PDF مقالهعوامل موفقیت و شکست مدیرت دانش مطالعه موردی شرکت های دایملر کرایسلر ، آی بی ام و ایران خودرواولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1393
25دریافت فایل PDF مقالهارایه متدلوژی به منظوراستحصال دانش کارکنان دانش فنی بالحاظ ویژگی های تاثیر گذار براین فرآیندهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه مدل های مدیریت دانش در دانشگاه هاهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
27دریافت فایل PDF مقالهرویکردی جدیدبرای اندازه گیری بهره وری دانشکاران برمبنای کارائی و اثربخشی آنهابااستفاده ازروش Dea فازی؛ مطالعه موردی یک شرکت مشاوره صنعتیهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی تأثیر بکارگیری همزمان سیستم های مدیریت دانش (KM) و اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان با استفاده از مدل استراتژیک دیوید 1990 کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی1395
29دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: بانک انصارنهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل تعاملات دانشی بین انجمنهای علمی کشورششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
31دریافت فایل PDF مقالهارائه یک چارچوب مفهومی برای تسهیم دانش درسازمان ها مطابق رویکرد AKRIششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
32دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و کارآفرینیششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
33دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش مدیریت دانش درانتقال موفق فناوری مطالعه موردی: مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی استان اصفهانششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فرآیندهای مدیریت دانش بر مولفههای اقتصاد مقاومتی با بهرهگیری ازروش نگاشت ادراکی فازیدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت1395
35دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری تکنیک FMEA برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت1395
36دریافت فایل PDF مقالهسنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با سازوکارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران)پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و جو ارتباطی بر تسهیم دانش مطالعه موردی (کارکنان شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو)اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
38دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل مفهومی توسعه پایدار زیست محیطی برای سازمان های ایرانی بر اساس شرکت های موفق جهانییازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1396
39دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد چابک سازیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
40دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی حوزه های نوآوری در سازمان با رویکرد مدیریت دانشسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایگاه اسکوپوس در حوزه گردشگری سلامتچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1396
42دریافت فایل PDF مقالهمدل مفهومی آموزش الکترونیکی تطبیقی در آموزش و پرورش (مطالعه موردی مدارس شهر تهران)سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1397
43دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل پذیرش بانکداری تلفن همراه (مطالعه موردی: شعب بانک شهر در شهرستان کاشان)کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1397
44دریافت فایل PDF مقالهمدل مفهومی آموزش الکترونیکی تطبیقی در آموزش و پرورش (مطالعه موردی مدارس شهر تهران)سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها1397
45دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش در سازمان های دولتیکنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1397
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سازمانی در معیارهای نامشهود: الگویی مبتنی بر مدیریت دانش ومدیریت نوآوری در شرکتهای تولید محصولات شیمیاییاولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1398
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ریسک ادراک شده بر خدمات بانکداری الکترونیک(مطالعه ی موردی : همراه بانک شعب بانک شهر در شهرستان کاشان)کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت1397
48دریافت فایل PDF مقالهRanking the Efficiency of Iranian Project-Based Companies in Terms of Knowledge Management, Based on Robust Data Envelopment Analysisشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1398
49دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوبی امن و یکپارچه در سیستم مراقبتهای بهداشتی و درمانی ایران با استفاده از فناوری بلاکچین و مکانیزم اینترنت اشیادومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1399
50دریافت فایل PDF مقالهBlockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Managementدومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1399
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش های بکارگیری بلاکچین در پرونده های سلامت الکترونیکدومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1399
52دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل مفهومی جهت بکارگیری بلاکچین در مدیریت بیمه وسایل نقلیه با تاکید بر اهمیت قراردادهای هوشمنددومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1399
53دریافت فایل PDF مقالهنقش بلاکچین در آینده صنعت مدیریت پسماند خدمات شهریدومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد1399
54دریافت فایل PDF مقالهتبیین معیارهای دانشگاه کارآفرین؛ مطالعه موردی دانشگاه صنعتی مالک اشترششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت1399

مقالات پیمان اخوان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائمفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1391
2دریافت فایل PDF مقالهEXPLORING THE BASIC ELEMENTS OF SUCCESSFUL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM WITH PRESENTING A THEORY THROUGH A SEMANTIC NETWORKفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید1386
3دریافت فایل PDF مقالهTowards Knowledge Management: an Exploratory Study for Developing a KM Framework in Iranفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید1388
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اشتراک دانش بر ارتقای سرمایه های انسانی؛ مطالعه موردیفصلنامه مطالعات منابع انسانی1392
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری درسازمانهای آموزشی؛ مطالعه موردیفصلنامه مطالعات منابع انسانی1393
6دریافت فایل PDF مقالهاولویت استفاده از وب 2 در فرآیندهای مدیریت دانش شخصی در آموزش مجازیفصلنامه فناوری آموزش1393
7دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت دانش در بهبود فعالیت های بازاریابی مطالعه موردی شرکت های فعال در حوزه تأمین تجهیزات پزشکیفصلنامه تخصصی رشد فناوری1393
8دریافت فایل PDF مقاله بررسی تأثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایرانفصلنامه تخصصی رشد فناوری1394
9دریافت فایل PDF مقاله توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به منظور آموزش وتوانمندسازی سازمانیفصلنامه تخصصی رشد فناوری1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت زنذگی کاری بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایرانفصلنامه تخصصی رشد فناوری1395
11دریافت فایل PDF مقاله سنجش تعاملات و همکاری های فناورانه و دانشی با ساز و کارها و ابزارهای مدل تریپل هلیکس (بررسی موردی: مقالات ISI نانوی ایران) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری1394
12دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعیفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1386
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مربوط به پتانسیل کار آفرینی و ارایه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1386
14دریافت فایل PDF مقالهارایه یک چهارچوب مفهومی برای تعامل بین چالشها و راهکارهای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور(مطالعه موردی: شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران )فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید1394
15دریافت فایل PDF مقالهتبیین ارتباط اجتماعات کاری و خلق دانش بارویکردی ساختاری؛مطالعه موردی دانشگاه پیام نورفصلنامه مطالعات منابع انسانی1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی پویایی تعاملات دانشگاه-صنعت-دولت درپژوهش های فناوری نانوی ایران و سوییسفصلنامه مدیریت توسعه فناوری1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگی شخصیت افراد بر فرایند اکتساب دانش خبرگان (مطالعه ی موردی: خبرگان حوزه ی صنعتی برق )مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف1396
18دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای بهینه سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم های پروژه ی توسعه ی محصول جدیدمجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف1396
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت دانش بر شاخص های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزشفصلنامه آموزش علوم دریایی1397
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل فردی و محیطی بر روی عوامل شکل دهنده اشتراک دانش شامل تمایل، قصد و رفتار با نقش تعدیلگر تحصیلاتفصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی1397
21دریافت فایل PDF مقالهتبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلامفصلنامه مدیریت اسلامی1392
22دریافت فایل PDF مقالهمدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدیفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی1393
23دریافت فایل PDF مقالهالگوی ارزیابی راهبردهای کسب وکار سازمانیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1396
24دریافت فایل PDF مقالهمدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدیپژوهش های مدیریت منابع انسانی1393
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد با میانجی گری مدیریت دانش (مطالعه موردی؛ بانک کشاورزی ایران)فصلنامه تخصصی رشد فناوری1398
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات)فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی1398
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و استخراج عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری در سازمان های فناوری محور ایران با استفاده از روش دلفی فازیفصلنامه آموزش علوم دریایی1398
28دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل پذیرش مدیریت دانش درسازمان های ایرانیفصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی1397
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد تیم های سلامت خانواده صنعت نفت اصفهان: رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری Malmquistمجله مدیریت اطلاعات سلامت1397
30دریافت فایل PDF مقالهالگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحمطالعات دفاعی استراتژیک1396
31دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی: بررسی تاثیر عوامل الگوی سهشاخگی بر مدیریت دانش مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی دفاعیفصلنامه راهبرد دفاعی1393
32دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی: تبیین مولفههای اقتصاد مقاومتی در کشور با بهرهگیری از روش دیمتل- آی. اس. ام فازیفصلنامه راهبرد دفاعی1395
33دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی: شناسایی و اولویت‏بندی چالش‏های فراروی مدیریت راهبردی در یک صنعت دفاعیفصلنامه راهبرد دفاعی1397
34دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی: بررسی ابعاد و ویژگیهای اجتماعهای کاری در صنایع سازمان هوافضا (براساس مطالعه تطبیقی در پنج حوزه بالستیک، پدافند برد متوسط، ضد زره، کروز و پدافند بردبلند)فصلنامه راهبرد دفاعی1394
35دریافت فایل PDF مقالهتبیین الگوی شبکه ملی دانش با استفاده از روش نظریهسازی دادهبنیاد و دیمتل فازیمطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی1399
36دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی: بررسی و تببین تاثیر جهت گیری راهبردی بر ظرفیت نوآوری با بهره گیری از متغیرهای میانجی درصنعت هواییفصلنامه راهبرد دفاعی1397
37دریافت فایل PDF مقالهرابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و نوآوری در خدمات با توجه به نقش اخلاق حرفه ای کارکنانفصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری1400
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته ها در سازمان های پروژه محور نظامیفصلنامه مدیریت نظامی1398
39دریافت فایل PDF مقالهالزامات دانش بنیان کردن اقتصاد درچهارچوب سیاست های کلی اقتصادمقاومتیمطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی1399
40دریافت فایل PDF مقالهوضعیت اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش بنیان-اقتصاد مقاومتیمطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی1400
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1539 بار

نمودار سالانه مقالات پیمان اخوان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با پیمان اخوان


به اشتراک گذاری صفحه پیمان اخوان

کلیدواژه های مهم در مقالات پیمان اخوان

پشتیبانی