آقای دکتر پیمان اخوان

Dr. Peyman Akhavan

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183080)

56
62
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی