فصلنامه مطالعات منابع انسانی

Journal of Human Resources management

فصلنامه «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد و توسط دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر می‌شود. این فصلنامه در آخرین ارزیابی نشریات علمی که به‌وسیله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده رتبه «ب» (همتراز علمی-پژوهشی سابق) را کسب کرده است و بر اساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ تاریخ ۹۸/۲/۹ این وزارتخانه از این پس با عنوان «نشریه علمی» منتشر خواهد شد.

فراخوان مقاله:

فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی در راستای پیشبرد ماموریت خود در زمینه انتشار و کاربردی‌سازی دستاوردهای نوین علمی و تجربی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی از انتشار مقالات پژوهشی ارشمند حاصل از تحقیقات علمی از جمله رساله دکتری در محورهای زیر استقبال می‌کند:

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

محورهای موضوعی مقالات:

کارکردهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی استراتژیک و استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی
مدیریت تجربه و مدیریت دانش با رویکرد انسانی، اجتماعی و فرهنگی
بهره‌ وری منابع انسانی و مدیریت عملکرد
توسعه منابع انسانی (مدیریت استعداد، جانشین‌پروری، مدیریت شایستگی، مدیریت سرمایه انسانی و ...)
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
اخلاق، معنویت و تعالی منابع انسانی از دیدگاه اسلامی
موضوعات سطح فردی، گروهی و سازمانی رفتار سازمانی
پژوهش‌های بین رشته‌ای با محوریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
موضوعات نوپدید و مرز دانشی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
نظریه‌پردازی و نقد روش‌مند نظریات موجود در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی تطبیقی در سازمان‌های نظامی و غیرنظامی (داخلی و خارجی)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)