آقای دکتر داوود آقا محمدی

Dr. Aghamohammadi Davood

استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203028)

3
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی