آقای دکتر رضا شاهقلیان قهفرخی

Dr. reza shahgholian

عضو هیأت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (209680)

3
20
2
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب دفاع و امنیت در فرهنگ انقلاب اسلامی (دانشگاه افسری امام حسین(ع)) - 1399 - فارسی
  • کتاب اصول و مهارت تیراندازی (دانشگاه افسری امام حسین(ع)) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی