آقای دکتر عباسعلی سلمانی

Dr. abasali salmani

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310485)

3
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی