آقای دکتر سعید صحت

Dr. Saeed Sehat

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181921)

114
51
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی