آقای دکتر وحید ناصحی فر

Dr. Vahid Nasehifar

دانشیار گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400046)

32
55
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی