آقای دکتر علیرضا رجبی پور میبدی

Dr. Alireza Rajabipoor meybodi

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (80548)

64
47
3
8
1
1
1
1
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • نقشه راه جذب سرمایه گذاری فرهنگی با استفاده از مفاهیم شناختی فناوری بادگیر (1402)
 • شناسایی توانمندسازهای سازمانی مشارکت با نقش کنونی بازدارنده (1402)
 • آسیب شناسی و ارائه راهکار جهت مدیریت ساعت اضافه کاری، مرخصی ها و ماموریت در دانشگاه یزد (1399)

تالیفات

 • کتاب مدیریت کیفیت شناختی (یزد) - 1402 - فارسی
 • کتاب فابینگ پیشایندها و پیامدها (نمای علم‏) - 1401 - فارسی
 • کتاب اخلاق کسب و کار (فوژان) - 1399 - فارسی
 • کتاب استخدام ناب (تهران: نوآوران دانش) - 1399 - فارسی
 • کتاب استعاره در مدیریت از نظریه تا عمل (مهکامه) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت دانش مشتری : افراد، فرآیندها و فناوری (دانشگاه یزد) - 1398 - فارسی
 • کتاب استدلال های اخلاقی در محیط کار (آرنا) - 1396 - فارسی
 • کتاب سنجه های نوین مدیریت ریسک سرمایه گذاری (دانشگاه یزد) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه (1394-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه دانشگاه یزد (1398)