ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر علیرضا رجبی پور

Doctor Alireza Rajabipoor

عضو هئیت علمی دانشگاه یزد

محور تخصصی:مدیریت (عمومی)

Researcher ID: (80548)

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت علیرضا رجبی پور در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور علیرضا رجبی پور

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Measuring Service Quality Using Servqual Model: A Case Study of Brokerage Offices in Iran
2Investment risk management in Tehran Stock Exchange (TSE) using technique of Monte Carlo Simulation (MCS)
3Identifying and ranking effective factors on organizational commitment of employees using MADM techniques
4Developing a framework for studying and evaluating the kinds of psychological contracts in the context of relationship marketing
5Studying the impact of industry type validation criteria to Legal customers of Bank Saderat Iran using data envelopment analysis
6"Identifying the components of spirituality affecting the resilience of nurses", Wiley, (2020), Vol , No : دریافت فایل PDF مقاله

مقالات علیرضا رجبی پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمذاکره (Negotiation) و بررسی نکاتی در باب انجام مذاکرات مدیریت خرید در سطح بین المللینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات1387
2دریافت فایل PDF مقالهمدیریت روابط الکترونیک با مشتریان (E-CRM) و کسب مزیت رقابتی توسط بانک هاششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1388
3دریافت فایل PDF مقالهنقش بنیادی فرهنگ در توسعه کارآفرینیاولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کارائی و رتبه بندی مراکز پیش دانشگاهی منتخب استان یزد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاسومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم1391
5دریافت فایل PDF مقالهپرورش روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان و رابطه آن با جو سازمانیدومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور1391
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر انواع قراردادهای روانشناختی بین بانک و مشتریان بر فرآیندکیفیت خدمات، رضایتمندی و وفاداریکنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی1393
7دریافت فایل PDF مقالهتدوین چارچوب پیشنهادی در سیاستگذاری بازاریابی با استفاده از تبیین جایگاه هوش تجاریکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی1394
8دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش به مثابه مزیتی رقابتی در فضای کسب وکارکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تعدیل گری خودباوری بر رابطه بین انواع عدالت سازمانی و رفتارهای هنجارشکنانههفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کارکرد هم تخریبی ارزش در سازمانهای خدماتیاولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری1395
11دریافت فایل PDF مقالهنگهداشت کارکنان و ارتباط آن با انگیزش و ترک خدمت در شرکت دانشبنیان جهان الکترونیک یزداولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی1395
12دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نظام مند مدل های دستوری و غیر تجویزی در مدیریت کیفیت و بهره وری با رویکرد رفتاریدومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1396
13دریافت فایل PDF مقالهواکاوی جایگاه اخلاق در تبلیغات رسانه ایکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
14دریافت فایل PDF مقالهمروری بر کار آفرینی سازمانی با رویکرد منابع انسانیهفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
15دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر در ایجاد استرس شغلی، و مدیریت استرس شغلیکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی1396
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل اخلاقی تاثیر گذار بر تحقق اقتصاد مقاومتیدومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر بهرهوری نیروی انسانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رضایت شغلی (مطالعه موردی: دبیران مقطع دبیرستان منطقه 3 اصفهان)یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1397
18دریافت فایل PDF مقالهکاربست الگوی مبتنی بر راهبرد در تعیین الزامات توسعه مدیریت الکترونیک روابط با مشتریان (موردمطالعه: شعب بانک رفاه استان یزد)هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت1397
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فضیلت های اخلاقی بازاریابی بر چرخه رضایت مشتریانهفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت1397
20دریافت فایل PDF مقالهاثر تعهد و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان از طریق قرارداد روانشناختیکنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی1397
21دریافت فایل PDF مقالهکنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک اثرگذاری ابعاد مدیریت استراتژیک استعداد بر عملکرد کارکنان با توجه به شادکامیدوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1397
22دریافت فایل PDF مقالهبازکاوی اثر سرمایه فکری بر تولید پذیرش نوآوری در سازمان هاپانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع1397
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازه شایستگی ذهنیت استعدادسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
24دریافت فایل PDF مقالهاثر شایستگی ذهنیت استعداد بر عملکرد شغلی با توجه به نقش رضایت شغلیسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
25دریافت فایل PDF مقالهنقش بدبینی سازمانی و خودکنترلی بر تعهد سازمانی کارکنانکنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1397
26دریافت فایل PDF مقالهکارکرد مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی منابع انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل درون سازمانی موثر بر سلامت نظام اداریاولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی1396
28دریافت فایل PDF مقالهرهبری اصیل، سبکی برتر برای مدیریت، نیرویی محرک برای منابع انسانیهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شخصیت بر دلبستگی به کار با میانجی گری معناداری کارهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
30دریافت فایل PDF مقالهReview of C2C business’s members ethical responsibilitiesچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه1398
31دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات رهبری اصیل و ارتباطات سازمانی شفاف عوامل پرورش عجین شدن کارکنانچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
32دریافت فایل PDF مقالهپیکربندی اقدامات مدیریت کیفیت با استفاده از روش فراترکیبچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
33دریافت فایل PDF مقالهاثر درک از سیاسی کاری در سازمان بر تعهد کارکنان با توجه به مهارت سیاسی و کار تیمیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی تعهد سازمانی بر آوای سازمانی (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر امنیت مالی بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی اعتماد به وبسایت و جستجوی اطلاعات تجارت اجتماعیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
36دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر روش های آمیخته مدیریت کیفیتچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
37دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده سبزچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی1398
38دریافت فایل PDF مقالهاثرگذاری آوای دانشجویان بر قصد ترک با توجه به قصد کارآفرینی و عدالت ادراک شدهسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
39دریافت فایل PDF مقالهاثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی شرکت با توجه به نقش میانجی چابکی مشتریکنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت1398
40دریافت فایل PDF مقالهطرح توسعه فردی مدیران اهرم کلیدی شایسته پروریکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
41دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر مفهوم عذرخواهی و نقش آن در سازمانکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
42دریافت فایل PDF مقالهنقش برند اخلاقی ادراک شده در اثرگذاری ملاحظات فردی و اجتماعی بر شهرت سازمانی ووفاداری برندکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
43دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات جنسیت برند و تاثیر آن بر قصد استفادهکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آوا و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری شهر شیرازکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
45دریافت فایل PDF مقالهThe Application of Artificial Intelligence in the Analysis of Online Customer Reviewsشانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)1398
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کلیشه های برند بر واکنش های هیجانی مصرف کنندهچهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری1398
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تفکر انتقادی در میان اعضای هیات علمی: اثرگذاری درماندگی اخلاقی بر درگیری شغلیششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)1399
48دریافت فایل PDF مقالهرفتار شهروندی پروژه ای: نگاهی به رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های پروژه محوردومین همایش ملی روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی1399
49دریافت فایل PDF مقالهواکاوی و بررسی مبانی نظری تاب آوری و ارائه راهکارچهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی1399
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی حمایت اجتماعی در معلمانچهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی1399
51دریافت فایل PDF مقالهکارکرد مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناسی منابع انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی، اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی، دانشگاه اردکان با مشارکت انجمن مشاور ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران،1396
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل درون سازمانی موثر بر سلامت نظام اداری، اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی، دانشگاه اردکان با مشارکت انجمن مشاور ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران،1396
53دوست حسینی, فهیمه؛ سعید سعیدااردکانی و علیرضا رجبی پور، ۱۳۹۷، اثر شایستگی ذهنیت استعداد بر عملکرد شغلی با توجه به نقش رضایت شغلی، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان، https://www.civilica.com/Paper-EMAC03-EMAC03_170.html1398
54دوست حسینی, فهیمه؛ سعید سعیدااردکانی و علیرضا رجبی پور، ۱۳۹۷، اثر شایستگی ذهنیت استعداد بر عملکرد شغلی با توجه به نقش رضایت شغلی، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان، https://www.civilica.com/Paper-EMAC03-EMAC03_170.html1398
55سعیدااردکانی, سعید؛ فهیمه دوست حسینی و علیرضا رجبی پور، ۱۳۹۷، بررسی سازه شایستگی ذهنیت استعداد، سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان، https://www.civilica.com/Paper-EMAC03-EMAC03_169.html1398
56The Application of Artificial Intelligence in the Analysis of Online Customer Reviews1398
57Review of C2C business’s members ethical responsibilities1398

مقالات علیرضا رجبی پور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهکاربست Var و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو MCS دربورس اوراق بهادارتهراندوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1389
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداراندوفصلنامه توسعه و سرمایه1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسهای جایگاه انواع تاکتیکهای ارتباطات سازمانی در بروز رفتارهای هنجارشکنانه بین فردی پرستاراندوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی1390
4دریافت فایل PDF مقالهواکاوی مدیریت کیفیت نرم در مدل سه شاخگی با استفاده از روش پدیدارنگاریفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی1399
5دریافت فایل PDF مقالهنقش میانجی سرمایه اجتماعی در تاثیر رهبری اخلاقی بر گرایش کارآفرینانه سازمانفصلنامه مطالعات منابع انسانی1398
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمونفصلنامه مطالعات منابع انسانی1399
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی هلال‌احمر با نقش میانجیگری عوامل توانمندساز فرهنگ سبزفصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت1399
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی دادههادوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات1392
9دریافت فایل PDF مقالهنقش میانجی اصالت برند در اثرگذاری نمادگرایی فرهنگی برند بر رفاه مصرف کننده (مورد مطالعه: تلفن همراه هوشمند برند سامسونگ)تحقیقات بازاریابی نوین1399
10دریافت فایل PDF مقالهشناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن هاتحقیقات بازاریابی نوین1394
11دریافت فایل PDF مقالهرابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران1391
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها1392
13دریافت فایل PDF مقالهشناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها1394
14استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه : گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1389
15کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) در بورس اوراق بهادار تهران1389
16بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک ها با استفاده از تکنیک DEA1388
17کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران1388
18مدیریت دانش و بررسی امکان پیاده سازی آن در صنعت بیمه ایران1387
19اثر رضایت شغلی بر ترک شغل از طریق رفتارهای کاری هنجارشکنانه فردی و سازمانی پرستاران1392
20بررسی رضایتمندی بیماران از سطح کیفیت خدمات درمانی بر مبنای مقیاس کیفیت درمانی1388
21بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA1388
22رتبه‌بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایران با استفاده از تکنیک Topsis-DEA-AHP فازی1389
23بررسی تأثیر انواع راهبردهای ارتباطات سازمانی بر رفتارهای انحرافی پرستاران1393
24بررسی رابطه میزان اعتقاد به مبانی دینی و هوش عاطفی کارکنان در دانشگاه یزد1389
25رضایتمندی مسافران شرکت قطارهای مسافری رجا1390
26تأثیر فراموشی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی توانمندسازی1396
27The Effect of Spiritual Health on Academic Burnout with the Mediator Role of Life Expectancy, Bioethics Journal2019
28"واکاوی اثر مؤلفه های یادگیری زدایی در سازمان بر توسعه منابع انسانی"، مجله آموزش و توسعه منابع انسانی1397
29اثر سلامت معنوی بر فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی امید به زندگی ، مجله اخلاق زیستی1397
30واکاوی اثر ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی و استرس شغلی با میانجی گری کار عاطفی در پرستاران بیمارستان شریعتی شهرستان اصفهان، مجله بهداشت و ایمنی کار1397

تالیفات علیرضا رجبی پور

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابسنجه های نوین مدیریت ریسک سرمایه گذاریدانشگاه یزد1393فارسی
2کتاباستدلال های اخلاقی در محیط کارآرنا1396فارسی
3کتاباستعاره در مدیریت از نظریه تا عملمهکامه1398فارسی
4کتابمدیریت دانش مشتری : افراد، فرآیندها و فناوریدانشگاه یزد1398فارسی
5کتاباخلاق کسب و کارفوژان1399فارسی

سوابق استادی علیرضا رجبی پور

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار

تحصیلات تخصصی علیرضا رجبی پور

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریتپسا دکتری1389-1394

سوابق شغلی و تخصصی علیرضا رجبی پور

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیعضو هیئت علمی دانشگاه1394-تاکنون

جوایز و افتخارات علیرضا رجبی پور

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1استاد نمونه دانشگاه یزد1398
تاریخ ایجاد رزومه: 8 آذر 1396 - تعداد مشاهده 2198 بار

نمودار سالانه مقالات علیرضا رجبی پور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علیرضا رجبی پور

آدرس ایمیل: rajabipoor@yazd.ac.ir
کشور: ایران استان: يزد شهر: یزد

به اشتراک گذاری صفحه علیرضا رجبی پور

علایق شخصی

  • مدیریت رفتار سازمانی
  • مدیریت منابع انسانی
  • اخلاق کسب و کار
پشتیبانی