خانم دکتر زهرا علیپور درویشی

Dr. Zahra Alipour

دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد واحد شمال، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305245)

14
45
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی