آقای دکتر جمشید صالحی صدقیانی

Dr. Jamshid S Sadaghyani

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176142)

13
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی