آقای پروفسور علی رضاییان

Prof. Ali Rezaeian

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184551)

59
267
2
23
3
17
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

 • کتاب نظریه هاو مدلهای رهبری سازمانی و افق های تکاملی آن(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (فوژان) - 1401 - فارسی
 • کتاب ارتباطات ساذمانی: رویکردها فراگردها و کارکردها (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (فوژان) - 1401 - فارسی
 • کتاب نظریات طراحی ساختار سازمان : دسته بندی ها، شاخص ها و الگوهای کاربردی (وارگه) - 1398 - فارسی
 • کتاب فرهنگ سازمانی(مدیریت رفتار سازمانی پشرفته) (سمت) - 1395 - فارسی
 • کتاب فناوری و نو آوری در سازمان های بزرگ دولتی: واکاوی تجربه شاپرک در بانک مرکزی (آهوان) - 1395 - فارسی
 • کتاب ادراک و ادرک اجتماعی(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1393 - فارسی
 • کتاب تعامل انسان و سیستم (سیستم اطلاعات مدیریت) (سمت) - 1393 - فارسی
 • کتاب مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1390 - فارسی
 • کتاب مدیریت عملکرد: چیستی، چرائی، چگونگی (سازمان انتشارات دانشگاه امام صادق) - 1390 - فارسی
 • کتاب مدیریت دانش کاربردی (سمت) - 1390 - فارسی
 • کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1386 - فارسی
 • کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1384 - فارسی
 • کتاب تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی (سیستم اطلاعات مدیریت) (سمت) - 1384 - فارسی
 • کتاب اصول مدیریت (ویراست 2) (سمت) - 1383 - فارسی
 • کتاب مدیریت رفتارهای سیاسی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1383 - فارسی
 • کتاب مدیریت فشار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) (سمت) - 1383 - فارسی
 • کتاب مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته) (سمت) - 1382 - فارسی
 • کتاب سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات) (سمت) - 1381 - فارسی
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت (سمت) - 1379 - فارسی
 • کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی (سمت) - 1379 - فارسی
 • کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (سمت) - 1373 - فارسی
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها) (سمت) - 1372 - فارسی
 • کتاب اصول مدیریت (سمت) - 1369 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مدیریت رفتاری (بهبود مدیریت) The United States International University (USIU), San Diego, USA1356-1361
 • کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها Northrop University, Inglewood, CA, USA1355-1356
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی Peperdine University, Los Angeles, CA, USA1353-1355

جوایز و افتخارات

 • کسب جایزه مرحوم علامه طباطبایی (وی‍‍‍‍‍ژه استادان و محققان برجسته کشور) از دومین دوره جایزه ملی علامه طباطبایی (1391)
 • دریافت لوح تقدیر به پاس برگزیده شدن در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی از دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو، دبیر جشنواره بین المللی فارابی و رییس دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران. (1390)
 • دریافت لوح تقدیر در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو - ایران، دبیر جشنواره بین المللی فارابی و رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران (1390)
 • دریافت لوح افتخار به پاس خدمات علمی و جمیع آثار در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی در آبانماه 1390 از وزیر علوم تحقیقات و فناوری. (1390)
 • انتخاب در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی به دلیل ارایه مجموعه اثار و خدمات علمی در حوزه علوم انسانی (1390)
 • دریافت لوح تقدیر برای تلاش در پیشبرد اهداف دانشگاه در پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه از ریاست دانشگاه (1389)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از هجدهمین مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی برای تالیف کتاب «تیم سازی در قرن بیست و یکم» (1387)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از هجدهمین مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی برای تالیف کتاب «تیم سازی در قرن بیست و یکم» (1387)
 • دریافت لوح تقدیر برای تلاش در پیشبرد اهداف دانشگاه در اسفند 1386 از ریاست دانشگاه شهید بهشتی (1386)
 • دریافت لوح تقدیر برای تلاش در پیشبرد اهداف دانشگاه در اسفند 1386 از ریاست دانشگاه شهید بهشتی (1386)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه در هفدهمین مراسم تقدیر از استادان نمونه و پژوهشگران مولفان و مترجمان دانشگاه شهید بهشتی در دوازدهم اردیبهشت ماه 1386 برای انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مدیریت (1385)
 • انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مدیریت در سال 1385 توسط ستاد چهره های ماندگار کشور (1385)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تقدیر از استادان نمونه دانشگاه شهید بهشتی برای ارتقاء از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی (1384)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی برای تالیف کتابهای «تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی (سیستم اطلاعات مدیریت)» و «انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)» (1384)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از جشنواره پژوهش سالانه دانشگاه امام صادق (ع) برای تالیف کتاب «انتظار عدالت و عدالت در سازمان» به عنوان کتاب برتر رشته مدیریت (1383)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه برای «فعالیتهای پژوهشی و چاپ مقاله در نشریات معتبر داخلی» در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی (1381)
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه از دهمین دوره کتابهای سال دانشگاهی سال 1379 در رشته مدیریت برای تالیف کتاب «مبانی سازمان و مدیریت» (1379)