پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

Organizational Resource Management Research

نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می‌‌شود.
این فصلنامه بر اساس رای جلسه مورخ ۹۱/۸/۲۴کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی پژوهشی کشور از اولین شماره (دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰) حائز درجه علمی- پژوهشی می‌باشد. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار کوپ(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
برای مدیریت خردمندانه و حکیمانه منابع متعدد سازمانی، به روش‌شناسی و روش‌های پژوهشی نو و بدیع نیاز داریم و هدف فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه­‌های «مدیریت انواع منابع سازمانی، از جمله مواد، سرمایه مالی، اطلاعات و دانش، ساختار، منابع انسانی‌، سرمایه فکری و معنوی»، «چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفه مدیریت منابع سازمانی»، «طراحی الگوهای مدیریت منابع سازمانی هماهنگ با الگوی اسلامی-‌ایرانی، چشم‌انداز، نقشه جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی»، «نشر و عرضه دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزه مدیریت منابع سازمانی و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها» و «کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت منابع سازمانی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین‌المللی» است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات