خانم دکتر سمانه عربشاهی

Dr. Samaneh Arabshahi

استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف. استاد مدعو دانشگاه تهران

Researcher ID: (314853)

5
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

  • بررسی ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت های بزرگ خصوصی ایرانی ارائه شده در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف (1397)
  • عربشاهی, سمانه؛ فیض بخش، سید علیرضا. (1398). آموزش: راه کارهای موثر در تسهیل پیاده سازی کارآفرینی سازمانی. سومین کنفرانس ملی کارآفرینی. 3 و 4 دی 1398 تهران، دانشگاه صنعتی شریف. (1398)
  • عربشاهی, سمانه؛ فیض بخش، سید علیرضا. (1397). بررسی عوامل اثرگذار بر پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت های بزرگ خصوصی ایرانی. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. 19 و 20 آذر 1397. تهران، دانشگاه تربیت مدرس. (1397)
  • عربشاهی, سمانه؛ شفیعی، سعیده. (1384) اقتصاد ایران و چالش های بازار گاز نخستین کنفرانس دانشجویی اقتصاد ایران 30 و 31 شهریور 1384 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران (1384)
  • عربشاهی, سمانه. (1383). جهانی شدن اقتصاد، اقتصاد متکی بر نفت، تحولات جهان انرژی نخستین همایش دانشجویی جهانی شدن اقتصاد 13 الی 15 مرداد 1383 دانشگاه رازی کرمانشاه (1383)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی