سازمان های بخش عمومی چگونه کارآفرین می شوند؟

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAMS-14-55_001

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1401

چکیده مقاله:

امروزه، محیط بیرونی بسیاری از سازمان های بخش عمومی را میتوان به صورت بی نظمی روز افزون، تحمیل یک پویایی، تهدید، و مجموعه پیچیدهای از شرایط برای مدیران توصیف کرد. در چنین شرایطی کارآفرینی بخش عمومی از طریق تاکید بر انعطاف پذیری، سازگاری، سرعت، و نوآوری، میتواند پاسخ استراتژیک موثری به بی نظمی های محیطی باشد. با این وجود علیرغم توجه گسترده به موضوع نوآوری و کارآفرینی در بخش عمومی در سطح جهانی، هنوز شواهد کمی بر وجود یک پارادایم و مدل تایید شده مشاهده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب، در پی پاسخگویی به سه سوال است؛ کارآفرینی بخش عمومی چگونه در ادبیات تعریف شده؟ پیشایندها یا پیش نیازهای پیاده-سازی کارآفرینی در سازمان های بخش عمومی کدامند؟ و چه پیامدها و خروجی هایی را می توان از پیاده سازی کارآفرینی در سازمان های عمومی،انتظار داشت؟ تحلیل کدگذاری ها و ترکیب محتوای مقالات منتخب از سه پایگاه اطلاعات علمی در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، به شکل مدلی در سه سطح فردی، سازمانی و محیطی استخراج و در این مقاله معرفی شده است.       

نویسندگان

سید علیرضا فیض بخش

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

آصف کریمی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

سمانه عربشاهی

دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم، ایران