بررسی ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت های بزرگ خصوصی ایرانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 876

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENTCONF02_048

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

در دنیای امروز، توسعه، کاربرد و ارتقای فناوریهای جدید با سرعتی نفس گیر در حال رخ دادن است، در چنین شرایطی نوآوری است که روش کسب و کار را هدایت میکند و شرکتها موجود ناگزیر هستند که یا با نوآوری موفقیت خود را در آینده تضمین کنند و یا قربانی تحولات ناشی از نوآوری و کارآفرینی شوند. با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایران و تفاوتهای موجود میان شرکتهای ایرانی با شرکتهای سایر نقاط دنیا، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا میان مفهوم کارآفرینی سازمانی در شرکتهای نوآور و بزرگ خصوصی ایرانی، با مفاهیم موجود در ادبیات این حوزه تفاوت وجود دارد به تعبیری کدام ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکتهای بزرگ خصوصی ایرانی بیشتر پیاده میشوند و یا قابلت پیادهسازی بیشتری دارند جهت پاسخگویی به این سوالات، پس از بررسی ادبیات موجود، با انجام مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با 14 مدیر ارشد و میانی از 10 شرکت بزرگ خصوصی نوآور و موفق ایرانی، ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکتهای بزرگ خصوصی ایرانی، مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس و طبق یافته های پژوهش، کارآفرینی سازمانی در شرکتهای بزرگ خصوصی ایرانی مورد مطالعه، بیشتر ناظر بر ابعادی است که منجر به تغییر و تحولات آرام و پیوسته در محصولات و فرآیندهای موجود میگردند تا ابعادی که به صورت عمیق منجر به تغییرات بنیادین در ساختار، فرآیندها و موضوع کسب و کار میشوند.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی ، کارآفرینی سازمانی ، شرکتهای بزرگ خصوصی ایرانی

نویسندگان

سمانه عربشاهی

دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

سیدعلیرضا فیض بخش

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف