آقای دکتر سید بابک علوی

Dr. Seyyed Babak Alavi

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (367984)

6
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی