آقای دکتر سنجر سلاجقه

Dr. Sanjar Salajeghe

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373412)

190
120
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی