خانم دکتر بی بی عشرت زمانی

Dr. Bibi Eshrat Zamani

دانشیار، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181970)

26
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی