آقای دکتر میثم لطیفی

Dr. Meysam Latifi

رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182681)

10
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی