آقای دکتر سیدمحمدباقر جعفری

Dr. Seyed mohammad bagher Jafari

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179215)

56
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی