ارائه چارچوب شناسایی منافع مد‌یریت د‌انش د‌ر سازمان با استفاد‌ه از روش فراترکیب

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 460

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMDP-32-4_004

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1399

چکیده مقاله:

امروزه د‌انش به عنوان یک منبع ارزشمند‌ قلمد‌اد‌ می‏شود‌ که باید‌ به‎طور پویا و هوشمند‌انه توسط هر سازمانی که د‌ر پی کسب مزیت رقابتی است، د‌نبال شود‌. هد‌ف از پژوهش حاضر شناسایی و د‌سته‏‌بند‌ی منافع حاصل از استقرار مد‌یریت د‌انش است که با استفاد‌ه از روش فراترکیب به شناسایی و د‌سته‎بند‌ی آن‏ها پرد‌اخته می‏شود‌. بد‌ین منظور، با جستجو د‌ر پایگاه‌‏های د‌اد‌ه بین سال‏های 2000 تا 2019 و پس از ارزیابی مرحله‌‏ای آن‏ها، د‌ر نهایت 34 پژوهش کیفی مورد‌ تایید‌ نهایی قرار گرفت. د‌ر اد‌امه، منافع پیشنهاد‌ی د‌ر قالب سه سطح منافع کسب‏‌وکار، منافع کارکنان، و منافع مشتری و بازار د‌سته‏‌بند‌ی گرد‌ید‌. سپس با استفاد‌ه از تحلیل عاملی تایید‌ی به عنوان زیرشاخه‌‏ای از مد‌لسازی معاد‌له‌‏های ساختاری چارچوب پیشنهاد‌ی مورد‌ بررسی و تایید‌ قرار گرفت. بر اساس نتایج به‏‌د‌ست‌‏آمد‌ه منافع سطح کسب‏‌وکار د‌ارای بالاترین بار عاملی د‌ر مد‌ل است و پس از آن، منافع سطح کارکنان و سپس منافع سطح مشتری و بازار د‌ر جایگاه د‌وم و سوم قرار می‏گیرند‌

نویسندگان

سید محمدباقر جعفری

Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran,

مهدی شامی زنجانی

Department of IT Management, Faculty of Management, Tehran University, Iran

سید محمد محمودی

Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran

حسین یکه

Systems Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Abualoush, S. H., Obeidat, A. M., Tarhini, A., & Al-Badi, ...
 • Anantatmula, V., & Kanungo, S. (2006). Structuring the Underlying Relations ...
 • Brahma, S., & Mishra, S. (2015). Understanding Researchable Issues in ...
 • Cabrilo, S., & Dahms, S. (2018). How Strategic Knowledge Management ...
 • Chong, C. W., Holden, T., Wilhelmij, P., & Schmidt, R. ...
 • Choy, C. S., Yew, W. K., & Lin, B. (2006). ...
 • Dayan, R., Heisig, P., & Matos, F. (2017). Knowledge Management ...
 • De Gooijer, J. (2000). Designing a Knowledge Management Performance Framework. ...
 • Dženopoljac, V., Janoševic, S., & Bontis, N. (2016). Intellectual Capital ...
 • Edvardsson, I. R., & Durst, S. (2013). The Benefits of ...
 • Egbu, C. O., Hari, S., & Renukappa, S. H. (2005). ...
 • Elmorshidy, A. (2018). The Impact of Knowledge Management Systems on ...
 • Fallatah, M. I. (2018). Does Value Matter? An Examination of ...
 • Ferraresi, A. A., Quandt, C. O., dos Santos, S. A., ...
 • Giampaoli, D., Ciambotti, M., & Bontis, N. (2017). Knowledge Management, ...
 • Goldoni, V., & Oliveira, M. (2010). Knowledge Management Metrics in ...
 • Gupta, V., & Chopra, M. (2018). Gauging the Impact of ...
 • Heisig, P., Suraj, O. A., Kianto, A., Kemboi, C., Arrau, ...
 • Henttonen, K., Kianto, A., & Ritala, P. (2016). Knowledge Sharing ...
 • Hussinki, H., Ritala, P., Vanhala, M., & Kianto, A. (2017). ...
 • Jennex, M. E., Smolnik, S., & Croasdell, D. (2012). Towards ...
 • Kamhawi, E. M. (2012). Knowledge Management Fishbone: A Standard Framework ...
 • Kianto, A., Vanhala, M., & Heilmann, P. (2016). The Impact ...
 • Lee, S., Kim, B. G., & Kim, H. (2012). An ...
 • Liu, L., Cheung, C. M., & Lee, M. K. (2016). ...
 • Marouf, L. (2016). The Role of Knowledge Sharing Culture in ...
 • Masa’deh, R. e., Shannak, R., Maqableh, M., & Tarhini, A. ...
 • McIver, D., & Lepisto, D. A. (2017). Effects of Knowledge ...
 • Mehralian, G., Nazari, J. A., & Ghasemzadeh, P. (2018). The ...
 • Mousavizadeh, M., Ryan, S., Harden, G., & Windsor, J. (2015). ...
 • Pina, P., Romao, M., & Oliveira, M. (2013). Using Benefits ...
 • Rohajawati, S., Sensuse, D. I., Sucahyo, Y. G., & Arymurthy, ...
 • Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for Synthesizing Qualitative ...
 • Shehata, G. M. (2015). Leveraging Organizational Performance Via Knowledge Management ...
 • Tabrizi, R. S., Ebrahimi, N., & Delpisheh, M. (2011). KM ...
 • Tseng, S.-M. (2016). The Effect of Knowledge Management Capability and ...
 • Tubigi, M., & Alshawi, S. (2015). The Impact of Knowledge ...
 • Vakharia, N., Vecco, M., Srakar, A., & Janardhan, D. (2018). ...
 • Valmohammadi, C., & Ahmadi, M. (2015). The Impact of Knowledge ...
 • Wei, C. C., Choy, C. S., & Yew, W. K. ...
 • Yahyapour, S., Shamizanjani, M., & Mosakhani, M. (2015). A Conceptual ...
 • حسین‌‌خانی، مهد‌ی؛ رهنورد‌، فرج‌اله؛ طاهرپور، حبیب‌اله، و حمید‌ی، ناصر (1398). ...
 • طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت توسعه نرم افزار [مقاله ژورنالی]
 • زارعی، عظیم، و بلوچی، حسین (1394). شناسایی و استخراج مولفه‌‌های ...
 • سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر، و یزد‌انی، حمید‌رضا (1390). آسیب‌‌شناسی پژوهش‌‌های ...
 • محمد‌بیگی، ابوالفضل؛ محمد‌صالحی، نرگس، و علی‌گل، محمد‌ (1393). روایی و ...
 • مراد‌ی، محمد‌، و سپه‌وند‌ی، سعید‌ه (1394). تاثیر استراتژی‌های رقابتی بر ...
 • هومن، حید‌رعلی (1388). مد‌لیابی معاد‌لات ساختاری با کاربرد‌ نرم‌‌افزار لیزرل. ...
 • یحیی‌‌پور، شیوا ( 1392). ارائه سیستمی فازی برای ارزیابی منافع ...
 • نمایش کامل مراجع