فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

IT Management Studies

 فصلنامه مطالعات مدیریت کسب ‌وکار هوشمند، نشریه‌ای کاربرد محور و بین‌رشته‌ای است که با هدف ارتقای هوشمندی کسب ‌وکار ، اقدام به بررسی و چاپ مقالات علمی پژوهشی می‌نماید. حوزه‌های اصلی فعالیت فصلنامه عبارتند از:

۱-     رویکردهای مدیریتی در حوزه کسب‌ وکار هوشمند

۲-     علم داده، هوشمندی و تحلیل‌های آینده ‌نگر

۳-     مدیریت داده، اطلاعات و دانش  در حوزه کسب‌وکار هوشمند

۴-     توسعه سامانه های هوشمند

۵-     سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی

۶-     شبکه های اجتماعی و بنگاه های شبکه ای

۷-     حاکمیت، زیرساخت و استانداردهای کسب ‌وکارهای هوشمند

۸-     امنیت، حریم خصوصی و ملاحظات اخلاقیدرکسب ‌وکارهای هوشمند

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)