خانم دکتر لعیا الفت

Dr. Laya Olfat

استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181817)

16
82
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی