آقای دکتر سید سروش نوری

Dr. Seyed Soroush Ghazinoori

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (322199)

13
60
23
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی