آقای دکتر سیدسروش قاضی نوری

Dr. SeyedSorush Ghazinoory

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (322199)

13
34
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی