آقای دکتر علی شایان

Dr. Ali Shayan

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (333579)

36
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی