شناسایی ویژگی های فردی و شغلی موثر بر رابطه بین مدیریت منابع انسانیهوشمند و تمایل تیم به خلاقیت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TATAS01_140

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت روزافزون خلاقیت در واحدهای مختلف سازمانی جهت ایجاد مزیت رقابتی، هدف این پژوهش در مرحله اولبررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی هوشمند بر تمایل تیم به خلاقیت و در مرحله بعد شناسایی ویژگی های فردی و شغلی موثربر رابطه مذکور است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه اسنادی صورت گرفته است. در این پژوهش، مقالات مجلات معتبرعلمی که متغیرهای مورد بحث در این پژوهش را بررسی کرده اند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند که طی این بررسی مدلمفهومی این پژوهش نیز استخراج شد. طی بررسی مقالات و تحقیقات پیشین مشخص شد که مدیریت منابع انسانی هوشمندبر تمایل تیم به خلاقیت اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ویژگی های فردی و شغلی که تاثیر مثبتی بر کارکنان سازماندارند نیز می توانند تاثیر مثبتی بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی هوشمند و تمایل تیم به خلاقیت داشته باشند و این رابطهرا تقویت نمایند. چنانچه سازمانی از ابزارهای نوین در مدیریت منابع انسانی خود استفاده کند، مدیران تیم های سازمانی میتوانند با شناسایی و بهره گیری درست از ویژگی های شغلی و حتی فردی هر عضو تیم، آن ها را به خلاقیت ترغیب نمایند

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی هوشمند ، خلاقیت ، ویژگی های فردی ، ویژگی های شغلی

نویسندگان

ملیکا سادات شیرازی

دانشجوی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

علی شایان

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدر س

علیرضا حسن زاده

استا د دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس