خانم دکتر فاطمه ثقفی

Dr. Fatemeh Saghafi

دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176603)

57
57
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی