آقای دکتر نادر نقشینه

Dr. Nader Naghshine

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402500)

10
27
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی