خانم دکتر فاطمه فهیم نیا

Dr. Fateme fahimnia

دانشکده مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307310)

5
30
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی