چارچوب فرایندی راهبرد نوآوری در سازمان ها با دیدگاه آینده نگاری

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,049

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-6-22_007

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

ظهور فناوری های نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و کیفیت زندگی به شدت ارتقا داده است. تحقیقات نشان داده است که نوآوری مبتنی بر فناوری های نو باعث ایجاد بازارهای جدید و افزایش اندازه بازار می شود. تقاضای بازار از یک طرف و فناوری های نو از طرف دیگر باعث شده تا چارچوب تدوین راهبرد نوآوری به عنوان یک ضرورت سازمان مطرح باشد. به این منظور در این مقاله ابتدا فرایندهای معتبر نوآوری بررسی می شود. با توجه به اینکه تفکر راهبردی و کشف فرصت های آینده نیازمند شناخت روندهای آینده و آینده نگاری است. بنابراین در گام دوم آینده نگاری و کارکردهای آن معرفی می شود. سپس با استفاده از روش فراتلفیق میزان تاثیرگذاری کارکردهای آینده نگاری در فرایندهای نوآوری تحلیل می شود. در گام سوم چارچوبی فرایندی برای نوآوری در سازمان ها مبتنی بر ساختار فرایندی راهبرد اثربخش ارائه و گام های آن تشریح می شوند.

نویسندگان

فاطمه ثقفی

دانشجوی دکترای مهندسی صنایع عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

کلثوم عباسی شاهکوه

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران

اکبر کاری دولت آبادی

کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری