فصلنامه تخصصی رشد فناوری

Technology Development Journal

فصلنامه تخصصی رشد فناوری در راستای توسعه مفاهیم کسب و کارهای دانش بنیان و مدلهای عملیاتی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از سال ۱۳۸۲ تا کنون توسط مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات رویش ( جهاددانشگاهی) منتشر می شود. این فصلنامه دارای مجوز علمی - ترویجی از کمیسیون نظارت بر نشریات "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" و دارای پروانه انتشار از "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" است.