آقای دکتر حجت الله حمیدی

Dr. Hodjatolah Hamidi

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410322)

37
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی