ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی صادقی شاهدانی

Mahdi Sadeghi Shahdani

ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177561)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی صادقی شاهدانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مهدی صادقی شاهدانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه هزینه نهایی تولید برق در اثر افزایش قیمت برق و سایر حاملهای انرژی ضمن اجرای طرح هدفمندکردن یارانه هابیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق1389
2دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه حداکثر کاهش تقاضای انرژی و بار الکتریکی بخش خدمات در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا افق 1420دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی1390
3دریافت فایل PDF مقالهسیاستگذاری دینی در برونزایی های زیست محیطیدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
4دریافت فایل PDF مقالهتولید صیانتی در بهرهبرداری از مخازن هیدروکربوریاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی الگوهای مدیریت درآمدهای نفتی در قوانین برنامههای توسعه سوم تا پنجم با اصول مربوطه سیاست های اقتصاد مقاومتیکنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار1394
6دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی مدل اجاره داری رقبات وقفی مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان وقفاولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف1395
7دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی نظام کنونی تامین مالی کشور در مسیر تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی و ارایه راهکارسومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی1396
8دریافت فایل PDF مقالهThe role of Islam religion in the consumers behavior with emphasis on Islamic beliefs and ethicsکنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی1396
9دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی نظام کنونی تامین مالی کشور در مسیر تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی و ارایه راهکارپنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی استراتژی محصولات بانک بیمه در تحقق مشتری مداریبیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه1393

مقالات مهدی صادقی شاهدانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی و بکارگیری آن درارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1391
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منابع و نهادهای اجتماعی مؤثر بر بهبود رفتار مصرفی خانوار شهری (مطالعه موردی: رفتار مصرفی انرژی)فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1393
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد رهیافت های تلفیق در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه پردازی اقتصاد اسلامیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اشتراکات و تمایزات مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1395
5دریافت فایل PDF مقالهتبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژیفصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی1395
6دریافت فایل PDF مقاله مروری بر ادبیات اقتصاد دانش بنیان: از شکل گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در ایرانفصلنامه تخصصی رشد فناوری1394
7دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات اقتصاد دانش بنیان: از شکل گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در ایرانفصلنامه تخصصی رشد فناوری1395
8دریافت فایل PDF مقالهدرکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد و بررسی روش میان رشته ای برای برونرفت از آنفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهمدل یابی معادلات ساختاری مولفه های اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی در جوامع شهریفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1395
10دریافت فایل PDF مقالهالگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزانفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1395
11دریافت فایل PDF مقالهتخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلامدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی1388
12دریافت فایل PDF مقالهبایسته های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفتدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی1392
13دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلامدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی1392
14دریافت فایل PDF مقالهثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی1395
15دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی موانع توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روش های MCDMفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1390
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین سهم بهینه یارانه انرژی در زیربخش های اقتصادی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP و برنامه ریزی خطی فازی FLPفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1391
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایرانفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1394
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای نقش مولفه های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایرانفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1396
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداولدوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی1390
21دریافت فایل PDF مقالهتبیین مدل های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامیدوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی1393
22دریافت فایل PDF مقالهطراحی اوراق ریسک های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه ای با هدف بیمه گریدوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی1396
23دریافت فایل PDF مقالهسنجش سرمایه اجتماعی استان های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیدوفصلنامه دانش سیاسی1389
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وظایف دولت در قبال مسیله عدالت از منظر قرآن و حدیثدوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث1396
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفردوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی1397
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی اوراق بهادار بیمه ای (با رویکرد موضوع شناختی)فصلنامه پژوهشنامه بیمه1395
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)فصلنامه پژوهشنامه بیمه1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفت و گازفصلنامه پژوهشنامه بیمه1396
29دریافت فایل PDF مقالهسرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایرانفصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد1398
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت متغیرهای اصلی جریان نقدی در قرارداد IPC و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل مطالعه موردی: میدان دارخوینفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1398
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی قانون اصلاح قانون شخص ثالث در مقایسه با قانون مصوب سال 134فصلنامه پژوهشنامه بیمه1388
32دریافت فایل PDF مقالهتخمین تابع تقاضای بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان در ایرانفصلنامه پژوهشنامه بیمه1389
33دریافت فایل PDF مقالهضرورت ها و راهبردهای استفاده از بخش سوم در دیپلماسی علمی در جهان اسلام؛ مورد مطالعه: نهاد وقفدوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل1398
34دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان وقف)دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 126 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی صادقی شاهدانی

تماس با مهدی صادقی شاهدانی


به اشتراک گذاری صفحه مهدی صادقی شاهدانی

پشتیبانی