آقای دکتر امیرحسین دوائی مرکزی

Dr. Amir Hossein Davaee Markazi

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272619)

27
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی